Kjemper for å beholde eldresenteret: – Det er mange følelser i sving