Mandag 31. Januar 2022 kom utdanningsdirektoratet ut med anbefaling om å avlyse eksamen i år, dette er jeg uenig i. Med å avlyse eksamen i år også, fjernes muligheten elevene har til å ha lov å lykkes.

Eksamen er viktig for å forberede elevene for videre studier. Flere videregåendeelever har enten bare hatt en eksamen på ungdomsskolen, eller ikke hatt eksamen i det hele tatt. Det viktig å gjennomføre eksamen da det er viktig for videre studier og universitet. Uten å ha hatt en eneste eksamen, blir det ekstra vanskelig å gå videre på skole. Jeg valgte studielinja fordi jeg ville gå videre på studier etter videregående. Hvis Tonje Brenna avlyser eksamen igjen, får dette store konsekvenser for meg. Jeg mister en stor del av forberedelsen til videre studier, nemlig eksamen.

Hvis eksamen blir avlyst forflytter vi bare problemet. I år har det nasjonalt vært mest mulig fokus på å ha elever på skolen, fremfor hjemmeskole. I de tidligere årene har eksamen vært avlyst fordi de har vært veldig eller delvis påvirket av nedstenginger, det har det ikke vært dette året. Hvis vi fortsetter å utsette eksamen blir det bare å forflytte problemet et år til. Hvis eksamen blir utsatt i år også, vil det neste avgangskullet føle det blir urettferdig med tanke på de høye snittene de da må konkurrere mot. Dette er fordi disse årene uten eksamen har gjort at snittet for å komme inn på universitetene har blitt skyhøye, da de som har søkt ikke har hatt eksamenskarakterer som har trukket snittet deres litt ned, slik som før.

Eksamen er den eneste vurderingen uten trynefaktor. Et annet argument som ofte blir brukt som et motargument for at eksamen ikke skal holdes er at eksamen er en utdatert vurderingsmetode. Flere mener at det er urettferdig og ha en slik stor avgjørende vurdering på en dag, med tanke på at der kan være ting som har skjedd som gjør at personen ikke gjør det like bra som de kunne gjort det en annen dag. Dessverre er det slik med alt man gjør i livet. Det er ikke alltid livet tilpasser seg til hva man skal gjøre. Selv om ikke eksamen er helt perfekt, mener jeg det er en viktig vurdering for elevene. Eksamen er den eneste vurderingen vi har i løpet av skoleåret der trynefaktor ikke spiller inn. En anonym vurdering av elevene er viktig. Viktig for at elevene som opplever karakterene de får som urettferdig på bakgrunn av om læreren liker dem eller ikke. Selv om eksamen kanskje ikke er perfekt, er det et godt alternativ til en vurdering uten trynefaktor.

Elevene trenger forutsigbarhet. De siste årene har skolehverdagen vært annerledes for de fleste. Det har vært hjemmeskole, teams-møter og fravær.Selv om jeg skjønner at eksamen er en tøff periode, må man tenke fremover. Pandemien er noe som kommer til å påvirke oss på forskjellige måter og på forskjellige nivå, og det er derfor viktig å prøve å tenke nytt og eventuelt gjøre endringer slik at dette er mulig å gjennomføre. En annerledes hverdag med mye uforutsigbarhet trenger nemlig det eksamen kan gi oss, forutsigbarhet.