I 40 år har jeg vært kunde hos dere. Jeg var skoleelev og opprettet konto i min lokale bank i Nordreisa, og satte trofast inn mine sparepenger på min konto. Den lokale banken var en selvfølge å bruke, og det fantes ingen andre alternativer. Vi har hatt et godt forhold i tidenes løp. Jeg har fått lån når jeg har trengt det.

Jeg har alltid satt pris på god og personlig service og likt tanken på at mine penger også går med til å støtte lokalt næringsliv. De siste årene har SNN også vært særlig flinke til å støtte det lokale kulturlivet, som jeg også har fått tilskudd til i min bedrift som kunstner. Å ha en bank som ser hva som trengs i by og bygd i nord, og som vil være med å bidra av sitt overskudd til dette formålet er særlig viktig for meg som kunde.

Når SNN nå skal stenge 16 av de lokale kontorene i Nord-Norge vil den nære kontakten med lokalsamfunnet forsvinne. Da vi bor i en landsdel der det ofte er flere timers kjøretur til nærmeste bank er dette for mye forlangt.

Nettbanken har gjort det mye enklere å bestyre mine bank behov fra skjermen, men mine naboer over 70 har ofte ikke kunnskapen som skal til og må enten gå tilbake til madrassen som bank eller benytte seg av barnebarn for å få utrettet sine behov. Dessuten forsvinner den personlige kontakten som er så viktig i et samfunn som mister dette på alle fronter. Hvis denne beslutningen var et resultat av manglende økonomi i SNN ville jeg til en viss grad ha hatt forståelse for beslutningen.

Men med et overskudd i 2019 på 2.1 milliarder kroner (før skatt), et resultat som var 686 millioner kroner bedre enn i 2018, kan man spørre seg hvorfor en slik beslutning er tatt.

Det er ikke lenger en selvfølge at folkeskikk og sosial kompetanse er retningsgivende for å drive næringsvirksomhet, men når det her er snakk om et betydelig overskudd av penger som jeg og 350 000 andre personkunder og 40 000 bedrifts- og organisasjonskunder har bidratt til, og en forvaltningskapital på hele 111 milliarder kroner, er det på sin plass å spørre seg hva hensikten er med å rasere de lokale bankene.

Er det kun ennå mer profitt som nå skal være retningsgivende for å drive bank? Hva skal dette overskuddet brukes til? Hvor mye utbetales hvert år til aksjonærer? Det er jo faktisk mine og andres penger det her er snakk om.

Jeg kjenner meg ført bak lyset og kan dessverre ikke lenger se at grunnlaget for mitt trofaste forhold til Sparebanken Nord-Norge er verdt å opprettholde. Jeg ser meg derfor nå om etter en ny bank som kan vise til gode, etiske og fornuftige retningslinjer i sin forvaltning av mine penger. Det er veldig trist at et trofast og langt forhold nå går mot slutten.