Det har vært tett imellom oppslagene om miljøtjenesten det siste året og det har ikke vært mye positivt å hente ut av det som har blitt skrevet med unntak fra rådmannens panegyriske uttalelser om områdeleder Randi Huus.

Senest ute var NFU sammen med pårørende og andre representanter for brukere av Bodø kommunes miljøtjeneste, og det er dere jeg vil si noen ord til.

I miljøtjenesten jobber det dyktige, engasjerte og hjertevarme mennesker som gjør alt de kan med de midler de blir gitt av ledelse og politikere for å sørge for en meningsfylt og trygg hverdag for tjenestemottakerne.

Det som hindrer jobben vår i stor grad er begrensninger og pålegg som kommer fra høyere hold. Nye systemer, nye regler og nye retningslinjer for hvordan arbeidet vårt skal utføres.

Men det er en annen faktor. De pårørende.

Misfornøyde og fortvilte pårørende som føler seg sveket av ledelse og politikere tar gjerne sin frustrasjon ut over de ansatte som jobber på gulvet siden det er oss de treffer til daglig.

Vi forstår deres frustrasjon, men her havner de ansatte midt imellom ledelse og pårørende. Vi som arbeidstakere har lojalitetsplikt ovenfor vår arbeidsgiver. Vi kan med andre ord ikke kjempe de pårørendes sak for dem. Det vi derimot kan gjøre er å hjelpe pårørende med å forfatte og sende en skriftlig klage om kritikkverdige forhold i tjenesten. Dette er vi ikke bare pliktige til å gjøre, men vi gjør det med den største velvilje.

Alle oppegående mennesker forstår at man som pårørende sitter i en situasjon der du har måttet gi ansvaret for din nærmeste over til noen andre, og at dette ikke alltid føles verken trygt eller greit. Jeg må bare understreke at i mine 6 år i miljøtjenesten har jeg ikke møtt på et eneste menneske som ikke har behandlet tjenestemottakerne med verdighet og respekt. Og for å lette på det profesjonelle sløret så blir vi faktisk glade i dem også. Noe annet er ikke menneskelig å forvente. Dette vil jeg at dere skal huske på.

Det er ingen som helst tvil om at vi ansatte og har vært misfornøyde, og det har blitt stor ''baluba'' ut av dette den siste tiden. Dette vil skje i alle arbeidsforhold på et eller annet tidspunkt. Vi som ansatte jobber nå med å få våre krav om å bli møtt med respekt oppfylt, og det har jeg god tro på kommer til å skje. Dette tror jeg fordi jeg vet at vi har stått på og klaget dit klager må rettes.

Kjære pårørende. Gi ikke opp kampen om en verdig hverdag for deres nærmeste. Stå på kravene deres, skriv formelle klager, kontakt de instanser dere kan for å nå frem i deres sak. Husk bare på at uansett hvor mye det stormer rundt miljøtjenesten ligger vi ansatte trygt i ly av vår kjærlighet til faget og til de menneskene vi jobber med hver dag.

Vi kommer aldri til å gjøre en dårligere innsats uansett hvor mange ganger ledelsen trår seg selv på tærne. Vi er her for deres nærmeste, og for dere.