Gå til sidens hovedinnhold

Kjære fylkespolitikere; Ikke riv ungdommene våre ut av lokalsamfunnet!

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Fylkeskommunen skal spare 151,5 millioner på utdanning innen 2022. Årsaken er nedgang i elevtallet i årene fremover. Klasser foreslås nå kuttet over hele Nordland, og det er de minste og mest sårbare kommunene som opplever de største kuttene. For enkelte videregående skoler er dette siste spikeren i kista, og viktige arbeidsplasser går i neste runde tapt.

Tømmes for ungdommer

Resultatet blir at bygdesamfunn tømmes for ungdommer, og fraflyttingsspøkelset lurer i kjølvannet av nedleggelsene. Sentraliseringen av vårt langstrakte fylke går sin gang, og vi her i indre Salten blir rimelig sjokkerte når Fylkessråden nylig uttalte at han kunne forsikre om at ingen elever fra Bodø var nødt til å gå videregående skole på Fauske eller Saltdal selv om det ikke ble bygging av ny videregående skole i Bodø. Vi syns det er betimelig å spørre:
Handler denne struktursaken kun om kroner og øre, eller handler den også om at fylkespolitikerne ønsker å legge til rette for økt sentralisering?

Fauske

Fauske videregående har vært gjennom flere runder med nedskjæringer som har kostet oss både den flotte restaurant- og matfaglinja og KEM-linja som begge var viktige for blant annet å sikre god tilgang på lærlinger til næringslivet i vårt lokalsamfunn. I kampen for å beholde linjene argumenterte vi med nye og flotte lokaler, god tilgang til lærlingeplasser, samt gode gjennomføringstall. Vi åpnet armene også for Bodø-ungdom og minnet om at det var like langt fra Bodø til Fauske som fra Fauske til Bodø. Vi kunne dessuten stille med rimeligere hybler enn det våre ungdommer måtte ut med om de flyttet inn til storbyen. Alle argumenter ble forkastet, nabobyen vant ungdommene våre, og dedikerte lærere måtte ta farvel med sine kolleger og arbeidsplassen sin.

Ventelister

Når vi nå atter en gang må kjempe mot nedleggelse, denne gangen av ei svært så populær og levedyktig linje, er vi i villrede… For idrettsfaglinja som nå foreslås nedlagt hadde ventelister både i år og i fjor. Hvor er logikken i at denne linja skal legges ned? Joda, vi vet at det koster 100- 200 000 kr mer per år å drifte en idrettsfagklasse i forhold til en studiespesialiserende linje, men samtidig viser forskning at elever som ikke får innfridd sitt førstevalg har større risiko for frafall. Frafall regnes som et av de største problemområdene i norsk skole og koster kommuner, fylkeskommuner og staten enorme summer.

Gjennomføring

Senter for økonomisk forskning sier at samfunnet vil spare mellom 5,4 og 8,8 milliarder kroner årlig hvis vi kan øke gjennomføringen fra 70% som den er i dag til 80 %. Sett i lys av dette kan det umulig være riktig å fjerne populære linjer som kan vise til høyere gjennomføringsgrad enn landsgjennomsnittet. Når utdanningssjef Høiskar i tillegg sier at det er et mål å øke andelen ungdommer som tar høyere utdannelse i Nordland, lurer vi på hvorfor i all verden det da foreslås å kutte idrettsfagklasser? Idrettsfag bidrar i aller høyeste grad til at ungdom tar høyere utdannelse. I følge NOU er det omtrent like mange som velger høyere utdannelse etter 3 år idrettsfag som etter 3 år studiespesialiserende. Det er heller ingen automatikk i at idrettsungdom vil velge studieforberedende linje om idrettsfagklasser ikke er et alternativ. Hvis nedleggelser av idrettsfaglinjer fører til høyere frafall og større søkning til yrkesfag, ja da kommer ikke fylkeskommunen i mål med hverken budsjettkutt eller mål om flere innbyggere med høyere utdannelse i fylket vårt.

Markering

I tillegg er det ikke bare idrettsfaglinja som trues av nedleggelse nå, men også vg2 IKT-linja vår står i fare for å bli utradert i neste omgang fordi det nye vg1-tilbudet, informasjonsteknologi og medieproduksjon, ikke blir opprettet på vår skole slik vi søkte om. Totalt sett står vi nå foran en potensiell rasering av en viktig arbeidsplass her på Fauske, og det vil gi negative ringvirkninger langt utenfor skolens vegger.
Struktursaken har mobilisert et stort engasjement i lokalsamfunnet her på Fauske. Idrettsrådet, klubber og idrettslag reagerer sterkt på forslaget og har kommet med sine innspill til media. De frykter at de skal miste sine mest talentfulle og dedikerte utøvere, og at dette i verste fall kan rokke ved idrettslagenes eksistens fordi disse ungdommene blant annet bidrar med sin kompetanse i opplæringen av de yngre medlemmene. Elevrådet ved skolen har engasjert seg mot nedleggelse. Tillitsvalgte for alle fagforeningene ved skolen står sammen mot nedleggelse. Nå bør fylkespolitikerne høre oss. Slå ring om skoletilbud i Indre Salten!

Oppfordring: Møt opp og vis din støtte på markeringen "Slå ring om Indre Salten!" torsdag 14. november kl. 17.15 (utenfor SKS Arena på Fauske).


Kommentarer til denne saken