Du Bodø kommune vet så alt for godt om denne saken, for du kjenner oss nå. Vi er 6 foreldrepar til 6 unge voksne med spesielle behov, som siden 2018 har jobbet sammen med deg for å få til et borettslag med 6 leiligheter, fellesareal og egen personaldel.

Som du Bodø kommune også helt klart vet har disse en lovfestet rett til å eie egen bolig, og at dere da må stille med nødvendig personell. Leilighetene skulle derfor selges til våre 6 håpefulle unge voksne. Finansiert med egenkapital, lån, mva. kompensasjon og tilskudd fra husbanken.

Som du vet Bodø Kommune , så har dine fantastiske engasjerte ansatte som har jobbet i 5 år for å få dette til, både de som står for bolig og eiendommer og de som skal sørge for omsorgen til våre 6 har jobbet i 5 år for å få dette til. Dine overordnede, politikerne har klappet dette fram som et pilotprosjekt. Andre kommuner har uten problem, og med stor suksess lykkes I å få det til. Men du Bodø kommune velger å kaste kortene etter at anbudsprosessen er gjennomført, og etter 5 års arbeid.

Eller som kommunedirektøren sier som en liten orientering til formannskapet 26.1 2023. “Administrasjonen har vurdert at bofellesskapet slik det har utviklet seg, ikke er bærekraftig for beboerne eller kommunen.” Ja, og av mange grunner stemmer det for våre 6 som har ventet i 5 år.

Men det stemmer IKKE for deg Bodø kommune hvis du vil tenke litt annerledes og komme ut av neste års budsjett tankegang. Å bygge omsorgsboliger som skal eies av bruker belaster ikke ditt investeringbudsjett. Og du er fullstendig klar over at det også sparer deg for mange millioner hvert år framover. Vi har ventet og trodd i 5 år på at dette. Og planlagt livet videre utifra at nå skulle de vært flyttet inn. Og mens vi har ventet har vi spart deg Bodø kommune for ca kr 60 mill !!!!

Siden vi nå etter 5 år sikkert er satt bakerst i boligkøen, tvinges vi til å kjøpe en 3 roms leilighet til hver av våre 6 fantastiske barn. De kommer til å bli en berikelse for nabolaget. Men akk så ensomme der de skal bo i en leilighet sammen med en brukerstyrt assistant. Som vi snart gamle må administrere, men du betaler. Og som du vet får du da en årlig kostnad på mellom 2,5 og 3 mill år beboer. Det blir I beste fall kr 15 mill. pr år .

Så vi ber deg Bodø kommune innstendig ta opp igjen hansken slik at vi får realisert vårt prosjekt, der dere selv har kalkulert kostnaden til 7,1 mill. Inkl. leie av personaldelen. Og det er for alle 6. Og av erfaring fra andre kommuner: Du får en veldig god og stabil arbeidsplass, trygge beboere og foreldre som endelig kan puste ut. Og dere får skatteytere som bor i kommunen, ikke bare studenter og vikarer etc. som skatter til andre kommuner. Og som du også vet: Det er ca 70 stk I denne gruppen som venter på egen bolig.

Og for å være en god kommune bør du gi dine fantastiske egansjerte ansatte muligheten til å snarest sette igang planlegging og bygging av 10-12 lignende boliger. Da Bodø Kommune sparer du 70 – 80 mill. hvert år, uten å måtte tenke på budsjettet og poltikernes neste valg. DET KJÆRE BODØ KOMMUNE ER BÆREKRAFTIG ØKONOMI !!!