Den 5.desember har Mathias, en yrkessjåfør, et inserat der han prøver å lære syklister trafikkreglene. Det er bare en hake med det hele og det er at Mathias ikke selv kan trafikkreglene. Og de bør man kunne skal man belære andre. Det er spesielt ille at Mathias ikke kan trafikkreglene siden han betegner seg som yrkessjåfør og derfor er mye ute i trafikken og kjører.

Hjelmbruk er ikke påbudt for syklister. Det anbefales å bruke hjelm, mend det er opp til den enkelte syklist å selv bestemme om hen vil bruke hjelm. Det er heller ikke noe forbud mot å sykle i bredden. Derimot foretrekker mange å sykle i bredden for å hindre uvettig forbikjøring fra bilister. Ved å sykle i bredden hindrer man bilister å kjøre forbi der det ikke er plass. forbikjøringsstrekningen blir også kortere enn om man ligger på rekke.

Mathias påpekerat man ikke kan forvente at bilister har panoramasyn, samtidig som han påpeker at alle skal ferdes hensynsfult og være aktpågivende og varsom. Det gjelder også for bilister som faktisk må følge med i trafikken og ta hensyn til syklister. Vi som sykler opplever dessverre at her syndes det mye.

Men en ting kan jeg være enig med Mathis om: Syklister skal ha lys på sykkelen når det er mørkt. Det er påbudt og viktig for å være synlig i trafikken.