Kirketårnet er i så dårlig forfatning at det må rives før vinteren

Klokketårnet er i en slik forfatning at det bør rives før vinteren.