Den norske kirke, også kalt Folkekirken, synes bekymret, framgår det av flere meldinger. Siden primo 2000-tallet er antallet kirkebesøk sunket med langt over én million, og i tillegg kommer at prestenes alder i gjennomsnitt blir stadig eldre, da yngre teologer blir færre til å søke embete. Årsakene til dette er mange; én er at folk flest har det for bra i livet til at de finner å måtte søke noen velsignelse ved å gå i kirke, men antakelig er den viktigste grunnen at troen på det guddommelige er blitt sterkt svekket i en tid da autentisk opplysning er blitt sterkere. Uaktet liberalismen har utformet gudstroen betraktelig «moderne» gjennom den senere tid, fastholder Kirken credoen med sakramentene, hvilket betyr at barnedåp, konfirmasjon, bryllup og begravelse fremdeles inngår som faste ritualer. Og for å popularisere den religiøse delen av menighetens behov, har man åpnet adgang for kvinnelige prester og til vielse av likekjønnede. Tilbud som selvsagt er blitt tatt imot med glede av mange med en mer «avslappet» holdning overfor kristen konservatisme og ortodoksi.

Hva det siste angår, synes allikevel historiekunnskapen i en postmoderne tid å være nokså laber. Her kommer man uvegerlig inn på en viktig faktor innen den kristenreligiøse tro: Hva trodde «de gamle»? Kirkefaderen Tertullian (200-tallet) skrev dette:"(...) sepultus resurrexit; certum est, quia impossible est (etter begravelsen sto han opp igjen, og dette vet vi med sikkerhet, fordi det er umulig)!" Og fra en moderne tid, ser man dette: «Om så Bibelen hadde fortalt at det var Jonas som slukte hvalfisken, ville jeg ha trodd det!» Den amerikanske politiker William Jennings Bryon (1860-1925). Og fra Den norske kirkes tyske utgave av den «syvende far i huset», Martin Luther, kan man lese følgende: «Jeg skal holde meg til min barnetro, så jeg kan verge meg mot fornuften!»

På disse verbale grunnvollene – pluss et «osean» av bibelske fabler og inkonsekvenser, flyter Kirken fortsatt; om enn som en plimsoller, og et par aber bør derfor tas i bruk: «Prestens «visdom» består stort sett av legfolks dunhet!» Karlheinz Deschner (1924-2014), tysk teologiforsker/forfatter.

Og man fristes til å minne om følgende sentens fra den amerikanske komiker Lenny Bruce (1925-1966): «Daglig forlater folk Kirken og vender tilbake til Gud!» Og man kan legge til: Flere og flere foretrekker å møte overtroen direkte, og ikke lenger via Kirken ...