«Et dobbelt kinderegg». Slik beskrev statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) energigjenvinningsanlegget han åpnet ved Elkems silisiumverk i Sørfold mandag.

Anlegget muliggjør både økt eksport, nye arbeidsplasser og kutt i utslippene fortsatte statsministeren. – Dette er et møte med framtidens industri. Her klarer man å fange energi på en ny måte og skape en ressurs av det som tidligere gikk rett ut i lufta, sa Støre.

Det er rundt 30 år siden ideen om et gjenvinningsanlegg ble lansert, primært for å produsere energi. Nå er også klima- og miljøhensynet kommet med i regnestykket, som får en sluttsum på rundt én milliard kroner.

Det er Elkem Salten og Kvitebjørn Energi som står bak energigjenvinningsanlegget, mens staten gjennom Enova har bidratt med 350 millioner; en av de største investeringene Enova har gjort i denne industrien noensinne.

Dette har da også gitt imponerende resultater. Anlegget skal gjenvinne 28 prosent av energitilførselen til Elkems smelteovner, noe som tilsvarer strømforbruket til 15.000 husstander.

Dette kommer på toppen av Elkems tidligere investeringer i utslippsreduksjoner. Investeringer som har redusert utslippene av nitrogenoksid med 1.500 tonn i året; tilsvarende utslippet fra en halv million dieselbiler.

Dette er nok et eksempel på at industrien i Nordland og Salten er blant landets ledende innen det grønne skiftet.

Jonas Gahr Støre var inne på det samme i sin tale ved åpningen, da han påpekte at det ikke er tilfeldig at anlegget bygges i «kraft- og industrifylket Nordland»: – Dette er et sted hvor vi kjenner at pulsen fra norsk industri slår taktfast og sterkt.

Anlegget hadde da også vært umulig hvis man ikke kunnet dratt på den erfaring og kompetanse som er bygget opp i Sørfold gjennom mange tiår. Vi har vært avhengig av arbeidstakerkompetansen vi har her, sier verksdirektør Ove Sørdahl til AN.

Energigjenvinningsanlegget i Sørfold er nok et bevis på at den industrien som en gang var en hovedkilde til forurensing og utslipp er blitt en sentral aktør i å redusere de samme utslippene.

Men den kan ikke klare det alene, derfor er tilgangen på statlig kapital så viktig. Konsernsjef i Elkem Helge Aasen er da også helt klar overfor AN på at anlegget ikke hadde blitt bygd om ikke Enova var med.

Slik sett er dette et lærestykke både staten og industrien kan bygge videre på. Staten har kapital, industrien har kompetanse, sammen kan det bli et kinderegg for å løse mange av problemene med det grønne skiftet.

Og nettopp i Nordland står både aktørene og prosjektene og i kø for å gi sitt bidrag.