Key Fighter har kommet seg av grunnen: - Skipet flyter