Vi har den siste tiden lest om kattekoloniene på Røst, og hvordan de til tross for en innsats fra Dyrebeskyttelsen i 2016 og 2017 ser ut til å vokse igjen. Mye av denne veksten skyldes dessverre unnfallenhet fra Røst kommune, samt fiskeindustrien på øya som ser nytten i lavtlønna muse- og roytefangere. Selv om jeg setter stor pris på Avisa Nordland og Anne Grenersens fokus på løskatter, ikke bare på Røst, men også i andre kommuner, blant annet min egen, synes jeg konklusjonen hennes vitner om manglende forståelse for problemet.

Ja, mange av kattene er det dessverre ingen annen utvei enn å avlive, men problemet ligger i måten vi ser på dyr i samfunnet vårt, og da særlig katter. Det er på tide vi mennesker tar ansvaret for handlingene våre, for alle løskatter i Norge er dessverre et resultat av dårlig kattehold, folk som dumper kattene sine når de er lei dem, eller rømte katter som har formert seg. For en del er kattunger noe de skaffer seg fordi de er søte, men når de blir voksne og mindre søte, eller folk skal på ferie, vil de ikke ha dem mer. For andre er kattene billig arbeidskraft når rotter og mus blir et stort problem, samtidig som de ikke er villige til å ta vare på de samme kattene når de blir syke eller formerer seg i stor skala. Der denne bruk-og-kast-mentaliteten vi må til livs.

Jeg er selv lykkelig katteeier til to katter som jeg har fått fra dyrebeskyttelsen, deriblant Lunde som jeg fikk fra Dyrebeskyttelsen etter en av deres innsatsrunder på Røst. Dyrebeskyttelsen gjør en formidabel innsats landet rundt med å ta vare på og gi et hjem til katter og andre dyr som trenger det. Dette er frivillige som jobber dag og natt for å gjøre livet litt lettere for dyrene de redder. De gjør også en viktig innsats for å få bukt med løskattproblemet, et problem som mange steder er helt ute av kontroll.

Det er derfor viktig at vi får på plass obligatorisk ID-merking av katt. Alle katteeiere bør også få kastert kattene sine. Det er en liten pris for å redusere problemet med løskatter og dyrelidelse. For hver katt vi kasterer, forhindrer vi mange ulykkelige katteliv i fremtiden.