Mia har satt dype spor i Bodø fengsel:

– Vi blir aldri å glemme henne, sier Tove Nilsen, sykepleier, og Hege Sivertsen Andreassen, lege.

Mia var i Bodø fengsel i en periode i 2017. Og sykepleier Nilsen hadde mye med henne å gjøre i denne perioden.

Hele fengselet ble berørt av Mia og vi har nok ikke vært borti noe lignende tilfelle

Tove Nilsen, sykepleier Bodø fengsel

– Hele fengselet ble berørt av Mia og vi har nok ikke vært borti noe lignende tilfelle verken før eller senere. En ting er jo at hun er kvinne, mens de fleste andre som sitter her er menn, men samtidig framstår hun til tider som et barn i femårsalderen, noe som peker seg veldig ut, sier Nilsen.

Feilplassert

Både betjenter, ledelsen og alle på helseavdelingen var av den oppfatning at Mia var feilplassert, noe de ga klart uttrykk for, både i retten og overfor Nordlandssykehuset.

– Særlig med tanke på hennes bakgrunn fra barnehjem i Romania og de traumene hun har opplevd etterpå, sier Nilsen, som understreker at Mia ikke er alene om å være for syk til å være i fengsel.

– Det skjer jo ofte at vi møter pasienter som vi er enige at ikke skulle vært i fengsel. Men det finnes ikke svært få tilbud i spesialisthelsetjenesten og kommunene har ikke ressurser til å hjelpe, sier hun.

Tove Nilsen setter Mias utageringer i sammenheng med relasjonsbrudd, for eksempel etter episoden på Ribo.

– Det er trasig at det er kommunene som må dekke utgifter til behandling. Men det blir ikke noe mer lønnsomt av at hun blir sendt fram og tilbake mellom akuttpsykiatrien og fengsel slik at tilstanden forverrer seg, sier hun.

Uforståelig

Tilsynslege i Bodø fengsel, Hege Sivertsen Andreassen, tror opphold i fengsel, med stadig bruk av sikkerhetscelle og belteseng, bare vil eskalere hennes sykdom, heller enn å forbedre den.

– Det er for meg uforståelig at hun har hatt en atferd hvor bruk av belter har vært nødvendig. Da hun var her fungerte det godt og sitte ned, snakke rolig og holde henne i hånden når hun var sint eller dunket sitt eget hode i veggen eller bordet, sier hun.

Det er for meg uforståelig at hun har hatt en atferd hvor bruk av belter har vært nødvendig

Hege Sivertsen Andreassen, tilsynslege i Bodø fengsel

Andreassen rister på hodet når hun hører hva Mia har vært gjennom siden hun forlot fengselet for over ett år siden.

– Det Mia trenger er omsorg og klare rammer, noe hun åpenbart ikke har fått i barndommen. Så svarer samfunnet altså med å isolere henne og ta fra henne muligheten for å få omsorg som straffemetode, sier hun.