Hadia Tajiks retoriske spørsmål til justisministeren om hvorfor direktørstillingen for Hovedredningssentralen er lagt til Bodø, er skuffende fra AP. Det reiser også mer grunnleggende spørsmål om partiet forstår behovene i nord, og om de mener alvor med nordområdepolitikken.

Justisminister Mælands skriftlige svar var utformet i kjent departemental stil om hvilke kriterier som hadde ligget til grunn for valget av Bodø fremfor Sola etter en helhetsvurdering. Nærhet til brukerne og kvaliteten på fagmiljøene ble nevnt.

Det er nok behov for tydeligere ordbruk når nestlederen i Arbeiderpartiet reduserer dette spørsmålet til en lokalpolitisk drakamp mellom Sola og Bodø.

Mellom 70-80% av Norges havområder ligger nord for polarsirkelen. Hovedredningssentralen har et operasjonsområde som strekker seg i vest opp langs Greenwich-meridianen. I nord til Nordpolen. Og i øst langs delelinjen med Russland.

Dette enorme området er arbeidsplassen til mange av fiskerne våre og omfatter fiskebankene i fiskevernsonen rundt Svalbard og Bjørnøya. Når de trenger hjelp er de mye lengre unna Bodø, enn avstanden er mellom Bodø og Sola. Og når det oppleves som en vinterstorm utenfor Sola, er det som en sommerdag på sjøen i Barentshavet eller ute på storhavet langt ut fra kysten av Troms eller Nordland.

Tidspunktet for denne saken er mildt sagt ubeleilig. Det er store vansker med å få forsyninger frem til Finnmark. Vi står midt oppe i en epidemi og mange er usikre på hvordan de skal komme seg til nærmeste sykehus ved akutt behov på grunn av værforholdene.

Høyre og Arbeiderpartiet har vært enige om at Nordområdepolitikken er Norges viktigste strategiske satsingsområde. Men når det kommer til stykket, trumfes det altså av noen lokalpolitiske poeng for Rogaland?

Jeg vil selvfølgelig ikke insinuere at det mangler på kommunikasjonen i partiledelsen i AP. Men det må være lov å spørre om nestleder Tajik på forhånd hadde konsultert med den andre nestlederen, han fra Nordland? Eller med sjefen, som sier han er så opptatt av nordområdene?

Beredskap, søk og redning er sentrale deler av nordområdepolitikken, som vi også samarbeider godt med Russland om. Vi var enige om å bygge opp sterke kunnskaps- og beredskapsmiljøer i Nord-Norge og som del av nordområdepolitikken. Det følger naturlig av god kunnskap om denne landsdelen.

Plasseringen av direktørstillingen i Bodø bør derfor være opplagt. Bodø er i ferd med å etablere seg som et beredskapsmiljø i toppklasse, et rykte som er kjent også utenfor landets grenser. Spørsmålet er om vi kan stole på at AP ser det på samme måten?