Kan spille på nesten alle instrumenter som finnes: Lover et fantastisk soloshow