- Kan komme raske endringer

Tiltak mot korona, kan få konsekvenser for hjørnesteinsbedriften i indre Salten.