En viktig del av mitt yrkesliv har vært politiker og representert Det norske Arbeiderparti som fylkesleder og stortingsrepresentant, det er på denne bakgrunn jeg stiller følgende spørsmål, etter fadesen på et hotellrom i Bodø:

Kan Jonas og Arbeiderpartiet leve med dette?

Via media er nasjonen blitt orientert om at sentrale medlemmer i Nordland Arbeiderparti og i Det norske Arbeiderparti har brutt alle lover og regler for smittevern ved at de møttes på et hotellrom i Bodø til nachspiel etter årsmøtet.

Kan Jonas og Arbeiderpartiet leve med de negative konsekvensene dette vil få for den politiske debatten om pandemien, valgkampen og stortingsvalget til høsten?

Etter min menig nei!

Det holder ikke med beklagelser og unnskyldninger når det er avklart gjennom medieoppslag at festen var nøye planlagt på forhånd, hotellsuite reservert som en del av konferansepakken på Scandic i Bodø og alkohol i relativt store mengder kjøpt inn til formålet.

Det holder ikke med beklagelser og unnskyldninger når resten av byen i Bodø, Salten-området og nesten hele landet baler med konsekvensene av restriksjoner, tiltak, lover, forbud og nedstengninger, at partiets fremste tillitsvalgte ikke forstår konsekvensene av egen atferd og ikke bryr seg om lover og regler

Det holder ikke å vise til at forholdet nå blir etterforsket av politiet i Bodø og deltakerne presiserer at de ikke ønsker «å bli behandlet annerledes enn andre»!

Disse partimedlemmene og deres atferd har ødelagt grunnlaget for Arbeiderpartiets troverdighet i debatten om konsekvensene av pandemien og bekjempelsen av denne

De har ødelagt tilliten hos «folk flest» til politikere generelt og Arbeiderparti-politikere spesielt.

Jonas og Arbeiderpartiet må nå spørre seg om de kan fortsette med en nestleder som kommer til å koste partiet 3-6% mindre oppslutning ved det kommende stortingsvalget.

Nordland Arbeiderparti må spørre seg om de kan leve med en partileder som etter å ha brutt partiets vedtekter, helsemyndighetenes anbefalinger og norsk lov «ligger flat og forventer å ikke bli særbehandlet»!

Partiet må også spørre seg om de kan fortsette med en partisekretær som handler inn alkohol og reserverer hotellsuite for partiets regning for å arrangere en fest, etter at partiet for få år siden bestemte at partiarrangementer skulle være alkoholfrie (tilnærmet).

Den politiske kostnaden med denne fadesen er allerede stor, og uten at det blir tatt skikkelige grep og at de ansvarlige blir fjernet fra nåværende posisjoner, vil kostnaden bli betydelig større i tiden som kommer.