Gunnar Aarsteins innlegg «Nakba – en katastrofe i 75 år» kan ikke stå uimotsagt.

1. Nakba. Israel ble ikke gjenopprettet på annen manns jord. Landet ble gjenopprettet på sitt gamle område med aksept i folkeretten. I den grad Aarstein mener at Israel har okkupert landet i 75 år, så er det reinspika antisemittisme, da det følger av det at Israel ikke skulle vært opprettet. Dette er et argument på linje med nazismen.

2. Fjerning av opprinnelig befolkning. Det er nyttig å høre hva araberne/muslimene selv sier/har sagt. I «River Without Bridges, A study of Palestinian Exodus» sier den arabiske nasjonal komiteen dette: «Fjerning av arabiske innbyggere ble utført etter vårt ønske.» Referert av J.B. Schechtman i « The Arab Refugee Problem» 1952. Her kan nevnes at Zahir Mohsen sa i den nederlandske avisa Trouw 31. mars 1977 dette: «Det palestinske folket eksisterer ikke. Palestinerne er arabere som jordanere, det er av taktiske hensyn vi i dag snakker om et palestinsk folk. «Rosemary Saigh sier i Journal of Palestine Studies: « En palestinsk identitet oppsto ikke før 1968.»

3. Blokaden av Gaza. En granskningskommisjon fra FN sa dette i 2010: « Sjøblokaden er iverksatt som et legitimt sikkerhetstiltak for å hindre våpen i å komme inn i Gaza sjøveien, og gjennomføringen skjer i overensstemmelse med folkeretten».

4. Utendørsfengselet Gaza. I 1990 anslo CIA at PLO hadde 14 MRD dollar. The British National Crime Intelligence Service fant i 1993 at mye av dette kom fra utpressing, våpenhandel, narkotikatrafikk, svindel og hvitvasking. EU gir årlig milliarder til PA, Norge gir ca. 500 millioner årlig. Poenget er at hvis PA/HAMAS har brukt midlene til folkets beste, i stedet for til tunneler og våpen, så hadde «palestinerne hatt gode levekår. I tillegg kjører Israel ukentlig tonnevis med mat og medisiner inn til Gaza.

5. Aarstein nevner skader som følge av at Israel forsvarer seg mot terror. Han «glemmer» å nevne at ved Arafats død hadde hans terror kostet 1028 jøder livet. Mange flere er drept siden.

6. Judea og Samaria er ikke okkupert. Israel tok områdene i 1967 fra Jordan, som hadde okkupert områdene ulovlig. Folkeretten gir Israel rett til områdene. Konferer Talia Einhorn, Jacques Gauthier, Elihu Lauterpacht, Eugene Rostow som alle er folkerettseksperter.

7. Osloavtalene. En palestinsk stat er ikke nevn med ett ord i avtalene. Derimot står det at det skal forhandles om jurisdiksjon og rettigheter. PA har brutt avtalene, uten forhandling. I punkt 20 i HAMAS, charter står dette: «Hamas reject any alternative to the full and complete liberation of Palestine from THE RIVER TO THE SEA» (min utheving), hvilket betyr at palestinerne vil ha hele Israel. Osloavtalene, Hamas charter og PLO-charteret er å finne i engelsk originaltekst i boken « Prosessen mot Israel».

Jeg tar med dette også: Fathi Hammad sier: «For det palestinske folk er døden blitt en industri, vi lager menneskelige skjold av barn, kvinner og eldre». (Alan Dershowitz). Mahmoud Abbas ble KGB-agent i 1983. Han benekter Holocaust. Det kan ikke bli fred og velstand med en slik mann ved roret.