Befolkningsutviklingen i Nord-Norge som helhet har i tiden etter andre verdenskrig vært svakere enn i landet som helhet med en synkende andel av landets befolkning som resultat. Mens landsdelen hadde 12,3 prosent av landets folkemengde i 1946, var andelen sunket til 11,7 prosent i 1970, 10,4 prosent i 2000 og 9,0 prosent i 2020.

Hva gjør andre land for å holde på folk i lignende områder?

Alaska er USA største delstat i areal. Ikke helt ulikt om vi ser Nordland, Troms og Finnmark.

1950 så bodde det 135.000 mennesker i Alaska, nå bor det 750.00

Nord-Norge har + 1/3 av arealet i Norge, men kun 9 % av folketallet.

Skjalg Fjellheim skriver at Nord-Norge tømmes for folk blir knapt lagt merke til i hovedstaden, jeg tror han har rett.

Fra 1950 til nå ser det slik ut i Nordland, Troms og Finnmark:

  • I Nordland bodde 6,8 % av landets innbyggere, nå 4,5 %
  • I Troms er tilbakegangen noe mindre men nå har de 3,1 % av landets innbyggere
  • I Finnmark har de nå 1,4 % av landets innbyggere, der begynte den store nedgangen 1970.

I Alaska ble laget de spesielle tiltak med tilskudd for dem som ønsket å skape bedrifter der, dette begynte de med like etter krigen.

I 1968 ble så det første oljefunnene gjort i Alaska. Altså litt tidligere enn i Norge.

Tilskuddsordningene for innbyggerne ble ytterligere forsterket under Reagan.

Fra 1992 ble det bestemt at noe av olje verdiene skulle tilbakeføres til innbyggeren.

Tallet fra 2016 var at hver enkelt innbygger fikk da 2000$, noe lavere da oljeprisen falt og noe høyere når prisen er høyere.

Alaska sin oljeproduksjon har økt betydelig under Trump-perioden.

I 2019 fikk hver innbygger mer enn 3000$, det gjelder alle fra de var født.

Kriteriet var da som nå at du måtte ha hjemmeadresse i staten Alaska og være der minst 180 dager i året.

I Nord Troms og Finnmark er det laget gunstige skatteregler + nedskriving av gjeld ved utdannelse for den voksne befolkning, det er jo vel og bra. Men de unge som det burde vært satset på, de får null og niks.

Nord-Norge har i alle tider hatt store ressurser som har blitt ført ut av landsdelen uten at folk eller samfunnet har blitt tilgodesett.

Hvis våre myndigheter ønsker at hele landet skal være bebodd, ja da får de vise dette med ordninger som gjør det attraktivt for folk.

I Russland har folk bedre betingelser for å jobbe og bo i Murmansk, I Japan har de ordninger for å holde folk boende på de nordlige øyene.

Tar jeg ikke mye feil så har Danmark det når det gjelder Grønland.

Gjør ikke politikerne noe grep, så tømmes Nord-Norge for mennesker bare fortere og fortere.

Dere stortingspolitikere fra nord, dere har nå en jobb å gjøre

Lag ordninger som stopper fraflyttinga og mulig snur folkestrømmen.

Dere har ikke et sekund å miste