Det har vært mye diskusjon på sosiale medier om det er tillatt å ta med seg sykkel på bussen i Bodø.

Det er mange ulike oppfatninger – noen har opplevd at det er uproblematisk og ta med seg sykkelen, mens andre har fått avslag selv om bussen har hatt kapasitet.

– Det er i utgangspunktet opp til sjåføren og avgjøre om han vil tillate sykkel om bord i bussen. Er det for eksempel en barnevogn eller en rullestolbruker skal disse prioriteres, sier Roger Stensen hos Nordlandsbuss.

Han sier det ikke finnes noe klart regelverk når det gjelder å ta med seg sykler, sparkesykler og lignende framkomstmidler.

På spørsmål om det er forsvarlig for sikkerheten og ha løse sykler stående i bussen svarer Stensen at det er opp til sjåføren og vurdere sikkerheten.

– Dette gjelder bybussene. På langrutene har bussen som oftest eget sykkelstativ samt større bagasjekapasitet for å frakte sykler.

Dette sier befordringsvedtektene fra samferdselsdepartementet «Vilkår for transport med rutegående busstrafikk i Norge» paragraf 10:

«Sykler som kan demonteres eller legges sammen kan medtas i bagasjerom. Andre sykler medtas kun på rutebiler med sykkelstativ eller annen egnet plassering, så langt plassen rekker og føreren finner det forsvarlig.»