Vi i Framtiden i våre hender Bodø vil gjerne lære deg/dere å sykkel sikkert. Å ikke minst takke for at sykkel velges som framkomstmiddel!

I tillegg vil vi takke for samarbeidet med Statens Vegvesen. FIVH Bodø holder nå informasjonsmøter om sikker vintersykling. Fra november og ut desember måned 2019, tilbyr vi å stille for å gi motivasjon og innføring i sikker bruk av sykkelen nå på vinterstid.

Ta gjerne kontakt med oss for avtale!

EN SMØRBRØDLISTE:
Fiks piggdekk og velg varme klær under vintersykling
Vær ekstra synlig på sykkelen om vinteren. Rødt baklys og refleks!
-Husk lykt foran og bak
Lær deg vikepliktsreglene som også gjelder på sykkel.
Trill sykkelen over gangfelt.
Ivareta sykkelen, og sår muskulatur.
Spis og drikk godt med mye fysisk aktivitet.

Velg klær som holder deg helt varm
Hjelm er en selvfølge
Ikke stress – nyt turen

Veitrafikk står for størstedelen av klimagassutslippene i transportsektoren med totalt 10,2 millioner CO2-ekvivalenter i året.

VET DU HVOR MYE CO2 DU BIDRAR MED Å SPARE NÅR DU SYKLER FORAN Å TA BIL?
I følge Oslos sykkelstrategi er det beregnet en samfunnsgevinst på ca. Kroner 26 for hver kilometer du sykler. Det vil si at sykler du 3 km til jobb hver dag sparer du samfunnet for mer enn 150kr daglig.Bare selve produksjonen av en bil tilsvarer en stor andel på vår (1.) klimakvote. 10 Livsløpsutslippet fra produksjonen av for eksempel en Mercedes S350 (bensin) er 406 kg CO2-ekvivalenter. En kort busstur i byen slipper ut 103 gram CO2-ekvivalenter per person-kilometer.

Vel dersom CO2 kvoten ikke rekker som motivasjon, tenk på de 36.000 kronene du sparer i året på å sykkel. Å at sykefravær går ned og helse gevinster øker ved å bruke sykkel!

(1.)https://www.regjeringen.no/no/tema/klima-og-miljo/klima/innsiktsartikler-klima/klimakvoter/id2076655/

Katharina Fagertun, prosjektleder
Framtiden i våre hender
Bodø
Tlf: 45187097
E-post: framtiden.bodo@gmail.com


Sjekk også sykkel testen på denne nettsiden:https://www.framtiden.no/quizzes/transport/bestar-du-var-sykkelforerprove.html?fbclid=IwAR0zkKuW9gMOuqzryw7l3cuTSOK-GbNw_HzRdElgDYfNn2-IwVxKvF3YlGo