Jeg leser i avisa at det blir mye nød og elendighet i indre Salten dersom Sørfold og Fauske sier nei til utbygging av vindkraft til Blastr Green Steel. Hvis ikke disse kommunene ser nytten av økt vekst og økt forbruk som er helt nødvendig for det grønne skiftet så må det komme andre løsninger. Man kan nok forstå at noen ønsker å ta hensyn til reinbeite og andre samiske interesser men det bør nok komme i andre rekke. Det er vel også noen som ikke vil ha disse enorme konstruksjonene som rager over 300 meter høyde helt innpå de fineste nasjonalparkene. Men framskrittet kan vel ikke stoppes hvis barna i disse kommunene i framtida skal få nok mat og også klær og sko på kroppen.

Men det trenger nok ikke å være verdens undergang om disse kommunene sier nei. Jeg ser at det er stor iver i Bodø etter bygging av ny vindkraft. Bodø er jo et område som er viden kjent for å være svært vindfullt. Avstanden til det planlagte stålverket er heller ikke så lang at overføring av kraften skulle være problematisk. Overkjøring av reinbeite og andre samiske interesser vil være enklere i Bodø.

Der er mange lokaliteter som vil egne seg godt for vindkraft. Jeg tenker på Rønvikfjellet, Maskinisten, Keiservarden og mange andre åser i nærheten. Hjartøya vil være god lokalitet og blir det for lite er Landegode egnet for mange vindturbiner.

Men man skal ikke se bort fra at det finnes noen tverrpeiser i Bodø som ikke vil se disse fantastiske konstruksjonene i nærheten av byen. Hvis protestene blir for store kan det finnes andre løsninger litt lenger unna. Børvasstindan ligger i akseptabel nærhet. Der kan nok plasseres hundre vindturbiner uten å sjenere noen. Når de er over 300 meter høye vil de nesten forsvinne opp i skydekket. Tenk hvilket framskritt det vil være om det kommer solide transportveier helt opp på toppen av Per Karlsatind og de andre toppene i området.

Jeg ser for meg at Bodø vil opptre som en raus og omsorgsfull storebror i Salten. Det vil være stort å kunne bidra til den økte veksten som er nødvendig for det grønne skiftet. Det må nok også glede mange at det kan skaffes jobb til de flere hundre, kanskje mer enn tusen, stålverksarbeiderne som går ledig i Salten.