Kampen om vaksinen


Den første dosen med covid-19 vaksinen gjøres klar for forsendelse til et sykehjem i Oslo.

Den første dosen med covid-19 vaksinen gjøres klar for forsendelse til et sykehjem i Oslo. Foto:

Jo fortere smittetrykket i Oslo går ned, jo fortere vil også vi kunne vende tilbake til et mer normalt liv.

DEL

KommentarDette er en kommentar, skrevet av en redaksjonell medarbeider. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdninger."Solidaritet". Ordet har sitt utspring i et fransk ord for «helhet». «Samhold» er et godt synonym; holder vi sammen og tar hensyn til hverandres behov blir summen bedre for helheten, selv om noen skulle tape på det på kort sikt.

Dette betyr i praksis at vi i enkelte tilfeller skal la andres behov gå foran våre egne. Ikke for å være snille eller altruistiske, men fordi også vi på sikt vil tjene på et samfunn ordnet på denne måen.

Mye av arbeiderbevegelsens framvekst var basert på en slik tanke; sammen er vi sterke, men alle kan ikke få like mye samtidig. Så i dag streiker jeg for deg, mot at du streiker for meg i morra,

Men solidaritet er ikke alltid like lett. Ta for eksempel dette med vaksiner. Norge har gått sammen med EU om et klassisk solidarisk vaksineinnkjøp for å hindre at all vaksine havner i rike land.

Andre land, som Israel, har kjøpt seg fram i vaksinekøen og er pr. nå kommet mye lengre enn Norge med sin vaksinering. Norge bør også kunne gjør det hevder enkelte. Vi betaler med våre egne oljepenger, så det vil ikke ta noe fra u-landene.

Problemet er bare at om vi begynner å overby hverandre vil prisen på vaksinen gå i været, og fattige land får råd til mindre av den. For sådan er kapitalismen.

Solidaritet her vil altså bety senere vaksinering av mange nordmenn, og resultatet vil fort kunne bli at flere av våre egne dør. Oppsiden er at færre antakelig vil dø på verdensbasis.

Noe av det samme dilemmaet oppstår når den vaksinen vi har fått inn i landet skal fordeles innad. Men her handler det ikke så mye om solidaritet vs. egeninteresse, som hvem vi skal være solidariske med.

Våre myndigheter har valgt å gjøre dette flatt; det vil si at sårbare grupper vaksineres først, uavhengig av hvor utsatt for smitte de reelt sett er. Det betyr at eldre i kommuner helt uten covid-smitte får vaksinen like raskt som de i hardt rammede Oslo.

En som reagerer på det er smittevernoverlege Kai Brynjar Hagen i Bodø, som mener Bodø godt kan vente med å få vaksinen slik at Oslo får flere doser raskere.

Dette er et klassisk uttrykk for solidaritet; vi setter våre behov til side til fordel for de som trenger det mer. Det vil ikke bare gi et bedre resultat for helheten, men på sikt også for oss som bor i Bodø.

En av verdens ledende eksperter på sosiale nettverks rolle i smittespredning er Nicholas Christiakis ved Yale University. I en av de beste bøkene som er skrevet om korona, «Apollo´s Arrow» beskriver han hvorfor.

Vaksiner gjør to ting; de redder liv og de hindrer spredning. For å redde liv er det helt riktig å vaksinere de mest utsatte først, men det bidrar lite til å stoppe smittespredningen. Til det er de eldre under denne pandemien blitt for isolerte, det går knapt noen videre smittebane fra dem.

Skal man dempe smittepresset er det derfor best å vaksinere mennesker med store, sosiale kontaktnett først, men de er gjerne vanskelig å identifisere. Men man kan vaksinere først i de områder der smittepresset er størst fra før, og dermed smittebanene flest.

Hagen er inne på noe av det samme; det vil gavne hele landet om Oslo - og de andre mest berørte - byene får kontroll over sin smitte tidlig.

Mot de kan sies at det er vanskelig å forutse hvordan smitten spres, det kan i løpet av kort tid bli store utbrudd i Bodø også, samt andre steder med lite smitte nå. Derfor mener regjeringen at det er riktig å spre vaksinen tynt ut over alle kommuner.

Både Hagen og regjeringen påberoper seg altså en solidarisk tanke bak sine valg, og begge har gode poenger. Antakelig er det i en tidlig fase fornuftig å se bort fra geografi og smittetrykk, slik at de aller mest utsatte kan vaksineres.

Blant dem bør åpenbart også helsepersonell inngå, som Norge av uforståelige årsaker utelot i første omgang, i motsetning til nesten alle andre land.

Men deretter bør strategien legges om, slik at man i større grad går etter de mest smittebelastede områdene, der man både kan redde liv og redusere smittespredningen. Det vil antakelig bety at vi i Bodø og Salten må vente litt lengre på vaksinen vår.

Det vil både være en solidarisk handling, og i våre egen interesse. Slik det gjerne er med solidaritet. For at smittetrykket i Oslo og storbyene går raskt ned er også i vår interesse, jo fortere vil nemlig også vi kunne vende tilbake til et mer normalt liv.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken