Kampen om Nord-Norge kjempes nå! Den kjempes i Oslo! Den nordnorske majoritetsbefolkningens stemme blir ikke hørt. Vi blir effektivt tilsidesatt «med no plattforming». Videre at de ikke trykker konspirasjonsteorier. Hvor i all verden er norsk kritisk journalistikk, som har kjøpt den samiske fortellingen.

Det er ubegripelig at Regjeringen bare kunne «utnevne» samene til «urfolk» Likeledes ratifisere de ILOs 169-konvensjon. En konvensjon som skal beskytte «indigenioues and tribal peoples». Sverige og Finland hadde ikke stammefolk. De ratifiserte aldri avtalen. Derved slipper de å innfri de omfattende kravene som sameaktivistene krever, særlig etter at de fikk medhold i høyesterett.

NSR (Norske samers riksforbund) kommer ikke til å stoppe med dette. Blir vindmøllene på Fosen revet, kan samme lovparagraf benyttes til få revet alt av vindmøller i det nordlige Norge. NSR har klart å indoktrinere sine ungdommer til tro at de er frarøvet landet sitt av en brutal kolonimakt.

«Reindriftsloven gir reineierne et makt apparat som effektivt kan stoppe nesten all annen virksomhet, også annen samisk virksomhet.

NSR er den harde kjerne, som har styrt Sametinget en årrekke. De er arkitekten for samepolitikken som regjering og storting har kjøpt. Erna Solberg lot seg sjarmere/føre bak lyset av hardbarkede samepolitikere. Hun ble forelagt iden om nasjonen «Sapmi». Hun utalte raskt: «Vi tror på Sapmi» Hun innførte konsultasjonsordningen, en katastrofe for sannheten og demokratiet. En forhandlingsordning hvor det ikke føres referat, og ingenting blir offentlig tilgjengelig før vi leser om det i «Sagat». En ordning som ikke hører heime i et demokrati.

Det foregår nå en systematisk desinformasjon om reinens delikate følsomhet for forandringer i miljøet. Den tåler ikke kraftlinjer, vindmøller, veier eller gruvedrift. Dette er ren propaganda. I virkeligheten er reinen et av de mest robuste dyr i verden. De tåler, og bli «stuet» inn i semitrailere for å bli kjørt på sommerbeite. Dette er den nye måten reinflyttingen blir gjort på, uten at det ser ut som reinen tar nevneverdig skade.

Igjen, hvor i all verden er norsk kritisk journalistikk? Skulle ikke de være demokratiets voktere?

Det er en skam at de sammen med en rekke politikere, har blitt «nyttige idioter» i en Samisk maktkamp og nasjonsbyggingsom gjelder 40 % av fastlands Norge. Får vi ikke «av ratifisert» ILO-konvensjonen og Urfolks begrepet, kommer den nordlige landsdelen til å bli industri løs og avfolket. Det er forferdelig trist, i en landsdel som har så store naturressurser og menneskelig pågangsmot.

Og så til sist må vi ikke glemme de mange flotte mennesker av samisk herkomst som ikke tror på «Sapmi», men lever godt i det norske velferdsstaten som de har vert med på å bygge opp.