Gå til sidens hovedinnhold

Kampen mot vindmøller

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Lurer på om ikke Don Quijot kan ha vært på besøk i Norge for om lag 400 år siden og har spredd sine gener her i landet. Fra fleip til alvor. Etter å ha reist verden rundt, sett slumstrøk hvor mennesker lever på et absolutt eksistensminimum, sett vindmøller plassert mellom bolighus, sett vindmøllene satt opp i en ring rundt tettbebyggelser i en avstand på noen hundre meter og registrert at land har vedtatt å stenge av sine atom- og kullkraftverk og gå over til sol- og vindkraft, må jeg konkludere med at vi i Norge må ha et luksusproblem, manglende empati med resten av verdens og ha pådratt oss et nasjonalt overklassesyndrom.

Verden er blitt, og vil være totalavhengig av energi. I begynnelsen av 1900-tallet bodde det på Jorden ca. 1,6-1,7 milliarder mennesker. På dette tidspunkt fant Birkeland og Eide ut at hadde vi tilgang på nødvendig kraft kunne vi produsere gjødsel og vi fikk selskapet Norsk Hydro og utbyggingen av Rjukan. Fra 1910 kom en energibasert revolusjon som muliggjorde en økning av matproduksjonen dramatisk og nå er verdens befolkning økt til snart 8 milliarder. En avstenging av olje- eller kullproduksjonen vil utløse et sammenbrudd av nåværende sivilisasjon i hele verden og forårsake en sultkatastrofe som ville ta livet av milliarder av mennesker. «Rene» energikilder som kan erstatte og konkurrere ut nåværende fossile kilder er den eneste mulige løsningen.

Vannkraft: Dette er, og vil være Norges fremste bidrag med sin fleksibilitet og innebygde «batterikapasite», men verdens energibehov kan ikke dekkes av vannkraft. Vindkraft: Ca. 1 % av den energien som vår jord mottar fra sola blir til vind. Den blåser fra bakkenivå og opp til titusener meters høyde. Den er ikke enkel å utnytte, men teknologien og produksjonskapasiteten forefinnes og vil i de neste 50 år kunne bidra – og alle bidrag monner.

Europas energibehov og produksjon er nå sammenknyttet – en kilowattime vann- eller vindkraft produsert i Norge reduserer kullkraftproduksjonen i Europa med 1 kilowattime

Solkraft og solceller: Solen sender oss 10 tusen ganger mer energi enn vi bruker. Halvparten når bakkenivå. Den åpenbare løsningen på Jordens energibehov er solceller, de produserer allerede i dagstrøm til en pris tilsvarende fossil strømproduksjon, men for å konkurrere ut den fossile energien, må sannsynligvis prisen på solkraften ned til en tredjedel (det er nok av oljeproduserende land, avhengig av sin olje, som vil selge den ned til 5–10 dollar fatet). Virkningsgraden på solseilene er nå 15–20 %, den vil om noen år dobles og prisen halveres, men omstillingen vil nok møte stor politisk motstand og det vil kreves et omfattende produksjonsapparat for å erstatte alle verdens nåværende fossile kraftverksinnstallnasjoner og vindmøller, som når den tid kommer vil være teknologisk foreldet – sannsynligvis først om ca. 50 år.

Hva gjorde vi ikke og hva gjør vi nå? For ca. 20 år siden ble det startet solcelleproduksjon i Narvik (REC) og det var vyer om utviklingen av en ny industriepoke, oljefondet var ennå lite, men sterkt voksende. Politikerne hadde ikke vyer, men hadde de satt ned foten for Svein Erik Hagens sanering av Orkla og bevart REC og Elkem i Norge og latt en viss prosent av oljefondet vært øremerket norsk teknologiutvikling innenfor solcelle- og batteriproduksjon, kunne mye vært annerledes. Som styreleder for Orkla solgte Hagen REC samt Norges og Sam Eydes arvesølv og silisiumprodusent Elkem til Kina. Hagen var – fritt sitert: «kremmer og ikke industrimann».

Batteriproduksjon: Batteriproduksjonsplanene i Rana er positive, men en slik fabrikk må være, basert på det siste og fremste innen batteriutvikling og produksjonsteknologi – ellers får vi bare et nytt jernverk.

Solcelleproduksjon: Norges årlige vannkraftproduksjon er ca. 140 TWh og i 2019 økte verdens solcelleprodusert kraft med ca. samme mengde og er nå oppe i ca. 700 TWh, eller 5 ganger større enn Norges produksjon. Hvert år øker produksjonen med 20- 30 %, og i 2040 anslår en at 40 % av verdens energibehov kan dekkes av solceller. Først fra da av kan vi forvente en vesentlig og akselerert reduksjon av CO₂-utslippene. Norge har tre mindre produsenter av solcellewafere og i år startes en ny fabrikk i Kristiansand med en reduksjon i energiforbruket på 85 % sammenlignet med Siemens-prosessen. Reduksjonen i CO₂-fotavtrykket kommer grunnet redusert energiforbruk og ren vannkraft. Norge har et CO₂-fotavtrykk på 30 % av Kinas, men bare Frankrike verdsetter dette kommersielt. Norge har mao. ennå muligheten for å støtte utviklingen av solcelleteknologien

Et selskap med fy, fy, fy: I Rana har vi et selskap med navn Bitfury. De svir av 340 millioner kilowattimer hvert år på å «grave» etter Bitcoin, et CO₂-fotavtrykk på 340 tusen klimakvoter, mer enn hele Ranas befolknings kvote. Land med over halvparten av jordens befolkning har bannlyst Bitcoin og Økokrim innledet sist høst etterforskning mot Bitcoin Norge og den 31.12.2019 ble det tatt ut stevning mot selskapet. I Hagen-saken er det angivelig overført Bitcoin i ti-millionklassen – politiet står maktesløs isine forsøk på å se hvor de havner (At ledere i Rana kommune og Miras har tatt Bitfury under sine vinger er høyst uforståelig – sirkulærøkonomi NEI! – vanvittig JA!)

En verre måte å ødelegg ren, grønn forurensningsfri kraft på finnes neppe – med eneste formål, kriminalitet, svartøkonomi og gambling – hvilken nytte har Rana hatt av blokkjedeteknologien? Kast mafiavirksomheten ut av Helgeland og Norge – bruk vår rene «gullvannkraft» med ærbødighet og forstand! Til miljø- og naturvernerne: La Don Quijot ta seg av vindmøllene – bekjemp kryptovalutaen og støtt utviklingen av solcelle – og batteriteknologien – først når dette er i havn demontere svindmøllene og oljeplattformene.

Kommentarer til denne saken