Gå til sidens hovedinnhold

Kampen for å kunne få lov til å redde liv

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

«Vi blør ikke saktere i nord» er blitt ett kjent utsagn. Både i Narvik og på Helgeland kjemper de innbitt for å få lov til å beholde sykehus i nærheten. I Steigen har vi ikke noe sykehus i nærheten, men må kjøre tre timer for å komme til nærmeste sykehus. Steigen og Hamarøy er av de kommunene i landet med lengst reisevei til sykehuset. Her kjemper vi for å få ambulansen til å komme innen 25 minutt. Nå må ambulansetjenesten tilbake til hjemmevakt etter å ha vært stasjonert på en stasjon i sentrum av kommunen i pandemitiden. Når vi har tre timer hjemmefra til sykehuset er utgangspunktet allerede dårlig, vi må i det minste kunne kreve at ambulansen kommer så snart som mulig.

Senterpartiet har i sitt program at vi ønsker et velfungerende ambulansetilbud er en forutsetning for innbyggernes trygghet når liv og helse trues. Senterpartiet mener at ambulanseberedskapen særlig må styrkes der det er lange avstander til sykehus

Det vi som steigenværinger risikerer dersom vi blir syke så må ambulansen som skal hente oss først kjøre i 53 minutter før de kommer hjem oss. Kommunen er langstrakt, og nå ambulansen er på hjemmevakt har en ambulanse i sørlig del av kommunen og en i nordlig del av kommunen. Så snart en ambulanse må ut på oppdrag så vil responstiden til den delen av kommunen økes drastisk. Siden de ansatte bor med flere kilometer mellom seg så kommer kanskje en i ambulanse, mens den andre må kjøre privat bil, slik at begge ansatte har vært mest opptatt av å finne ut hvor de skal, og ingen av de har hatt tid å forberede seg på den pasienten de skal møte. Ambulansemedarbeidere har en utrolig viktig jobb, når de har 20 minutter i bil bør disse minuttene brukes til at en kjører samtidig som den andre forbereder pasientoppdraget. Har man opplevd en slik situasjon tidligere, hvem er pasienter, hva trenger vi å ta med inn, må vi ringe lege? Mange problemstillinger kan løses allerede i bilen slik at tiden inne hos pasienten kan brukes med effektivt. Personellet på ambulansene i distriktene har mer delegering på medikamenter og mer utstyr i bilene enn i store byer nettopp fordi det er langt til sykehus. Det er derfor ekstra viktig at det er kvalifisert personell som holder seg faglig oppdatert og trener jevnlig. Ambulansepersonellet i Steigen som nå sier opp, legger også dette til grunnlag når de nå sier fra at nok er nok. Kvalitet og beredskapstid skal være førsteprioritet også i distriktene.

Vi leser i AN 01.09.2021 «Nå kan helikoptrene lande på sykehuset – sparer livsviktige minutter». Mens i Steigen må vi godta at vi kan måtte vente opptil 50 minutter bare på ambulansen. Skal helikopteret komme er det som regel ambulansepersonellet som rekvirerer dette, da er det mye mer enn bare noen få livsviktige minutter vi kan spare. Vi må starte i riktig ende.

Senterpartiet skriver i sitt program at vi ønsker å lovfeste responstid for ambulansetjenesten.

Senterpartiet vil sikre folk nærhet til helsetilbud og akutt helsehjelp. Vi vil arbeide for et desentralisert helsevesen med gode lokalsykehus, fødetilbud og ambulanse med korte responstider

Nå sier flere i ambulansetjenesten opp jobben, fordi de ønsker å kunne gjøre jobben sin på en forsvarlig måte. Man vet at rekruttering allerede er ett problem i hele Norge, og da spesielt blant ambulansepersonell på hjemmevakts ordning. Det er ikke lett å rekruttere. Det vi nå risikerer er å miste kjente folk, de er lokale, de vet hvordan ting fungerer og hvor ting er. Det å ha lokale folk som ønsker å bo her skaper en større trygghet og forutsigbarhet i tjenesten. Vi risikerer nå å miste en lokalkunnskap som det tar flere år å bygge opp. Flere at de som nå sier opp har jobbet i godt over 10 år, og når de nå varsler så MÅ de tas på alvor. Vi i Nordland er nå lei av å måtte argumentere for at «vi blør ikke saktere» og at ett liv i Steigen er like mye verdt som ett liv i Oslo.

Kommentarer til denne saken