Kaller fylkesråd for feig: – Han burde stilt opp og stått for egne vedtak

Komitéleder for samferdsel i Nordland fylkeskommune, Joakim Sennesvik reagerer sterkt på at politikerne sender administrasjonen ut i pressen for å kommentere negative saker. – Personangrep får Sennesvik stå for selv, svarer fylkesråden.