Dette blir et langt innlegg. Etter at kommunaldirektøren hadde lagt fram sitt forslag til budsjett for politikerne, ble det selvfølgelig en stor politisk diskusjon på nett, i hvert fall i vårt parti Frp. Der kommenterte jeg at kommunaldirektøren (eller det jeg er vant å si rådmannen) hadde vist politikerne fingeren og ikke gjort jobben sin. Etter mitt innlegg ble det en diskusjon mellom meg og en ansatt i kommunen. Får sjokk når jeg får høre at den personen jeg har hatt en politisk diskusjon på nettet med, er blitt innkalt på teppet og har fått en skriftlig advarsel i jobbsammenheng for å ha uttalt seg politisk. Det er skremmende, vi må aldri få en administrasjon som knebler de ansatte i å uttale seg politisk, og privat. Synd at det ikke var meg som ble innkalt, ville gjerne se den kommunaldirektøren som ga korreks til sin sjef.

I min verden er det politikere, kommunestyret, som ansetter kommunaldirektører og ikke omvendt. For meg er det mest skremmende at administrasjonen styrer politikerne. Har sett på kommunestyremøter hvor rådmannen blant annet sitter og lager ansiktsgrimaser når politikere er på talerstolen. Ville sett den sjefen, som er kommunestyret, som hadde godtatt det. Her er det tydeligvis noen politikere som bør begynne å våkne.

Jeg har selv jobbet på rådhuset i 28 år og har i alle år vært aktiv politisk, først i Høyre og siden i Frp. I min tid kunne vi skille mellom «snørr og bart». Vi var 100 % lojal på arbeidsplassen, men kunne være 100 % uenig politisk, noe administrasjonen fikk erfare siden jeg satt både i formannskapet, utvalg og kommunestyret. De jeg hadde med å gjøre i forhold til politikk og på jobben, hadde ingen problemer med å skille det, vi jobbet godt sammen og hadde et flott forhold til hver andre.

Så til budsjettforslaget. En ting er vi enige om. Kommunesenter er, og skal være Ørnes. Så må man sette seg ned å se hvor pengene skapes, og enten man liker det eller ikke, så er det ikke på Ørnes. De bedriftene som skaper inntekt i form av arbeidsplasser utenom handelsnæringen befinner seg i Glomfjord, på Halsa og Engavågen/Åmøy og i landbruket. Hva ser folk med høy kompetanse etter som vi er avhengige av for å utvikle kommunen. Få ungkarer kommer og slår seg ned i Utkant-Norge, det kan vi glemme. De som eventuelt vil se til oss er etablerte familier.

Hva er de ute etter hvis de vil skifte jobb, jo, tilbud til barna. Skole og barnehagetilbud er viktigst, så må det være tilrettelagt for fritidsaktiviteter for barn. Kommunaldirektørens budsjettforslag (etter min mening) knuser alle utsikter til at kommunen skal kunne vokse. Før man innser politisk at de viktigste oppgavene kommunen har, er å utvikle de stedene bedriftene og arbeidsplassene skapes, bygger vi ned vår egen kommune. Vi skal bygge ut kystbyen Ørnes, men det må ikke være på bekostning av at de stedene bedriftene ligger i kommunen ikke får mulighet til å utvikle seg videre.

Kunnet komme med en rekke forslag til nedskjæringer på budsjettet, men da blir det mange sider. To forslag: selg Meløy Energi og det gamle sykehjemmet på Ørnes og la private bygge det om.

PS: Hvis rådmannen, husk ikke ka du heita, vil ha meg inn på teppet for det jeg skriver, så kommer jeg gjerne. Begynn faktisk å spekuler på om jeg skal bli Trump nr. 2 å still til gjenvalg