Importen av radioer i førjulsmånedene har økt med nesten 90 prosent fra samme tid i fjor. Mange av de drøyt 350.000 apparatene, er ifølge Statistisk sentralbyrå DAB-radioer.

I løpet av året har FM-tilbudet blitt kraftig redusert, for ikke å si «slokket». Nordland var først ut, og fra januar i år var det slutt her. 13. desember var fylkene Troms og Finnmark sist ut i landet.

Det er nærliggende å tro at mange DAB-radioer blir gitt som gaver i år.

– Den samlede verdien på radioapparatene som ble importert før jul i år, er på nærmere 173 millioner kroner, forteller førstekonsulent Kjersti Fjærtoft Fossanger på SSBs egne nettsider.

Mobiltelefoner ser derimot ut til å være noe mindre populært i år enn i fjor. I oktober og november ble det til sammen importert 471.000 mobiltelefoner mot 580.000 i de samme månedene i fjor.

Det er et fall på nesten 19 prosent.

SSB har også sett på utstyr for vinteraktivitet:

– I alt ble det importert rett i overkant av 161 000 par alpin-, telemark- og langrennsski i oktober og november. Det er en liten økning fra fjoråret, påpeker Fjærtoft Fossanger.

Hun legger til at tallet på importerte snøbrett derimot er mer enn doblet fra 8.000 til 22.000 stykk.