Gå til sidens hovedinnhold

Jubel over E6?

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I torsdagen den 4 mars i AN ser vi et hovedoppslag: ”Jubler for ny E6”.

Ja, da kan en spørre seg om hvor lenge den jubelen varer? Hvor lang tid vil det ta før vogntogene fra EU på langt over 25 meter kommer og når blir vogntogene bygges ut?

Ser en tilbake i tiden, så har trailerne bare est ut i størrelse og kapellene har blitt bygget ut maksimalt. Gjelder både for kapeller på trekkvogn og tilhenger også på semitrailere.

Når en ser på nye E6, gjelder det bare gjennom Sørfold kommune. At E 6 kan bli bedre der er det ikke tvil om, men det er et lite stykke E6. Som kjent går E 6 helt til Kirkenes. Dette virker som et klattverk og ser en på Statsråden og Statssekretærensom begge er i Samferdselsdepartementet er fra KrF, så må en se dette utspillet som et politisk grep med sikte på valget til høsten. I avisen blir dette applaudert også fra Venstre og de vil ikke komme inn på Stortinget hvis stemmeantallet står seg til høsten. Her må i så fall Venstre juble ekstra høyt.

Myndighetene hadde ikke penger da container båten som gikk mellom Bodø og Alta, som hadde utgjort et lite beløp for oppgradering, men det ville vel ikke vært den oppmerksomheten mot folk i Nordland med potensial som veibygging er for stemme-sanking.

Ny E 6 gjennom Sørfold Kommune vil skape entusiasme blant mange flere mennesker og ikke snakk om flere potensielle stemmer til valget til høsten.

I artikkelen sier tungtrafikksjåfører Nick Jensen og Andreas Forså at de vil få en tryggere arbeidsdag,” de kjører med hjerte i halsen!”

Da skal en ikke nevne privatbilene, de har ”hjerte” på dashbordet.

Hvorfor er det så skummelt å kjøre gjennom Sørfold? Er ikke trailerne tilpasset norske veier???

Det står også nevnt at når en har mot motgåene trailer trafikk har tatt oppe i tunell taket. DA ER SAKEN AT KAPELLET ER FOR HØYT. TRAILEREN ER FOR STOR. Så enkelt!

Daglig leder Erik Jensen i transportfirmaet; Øyvind Jensen Termotransport, sier at de har hatt enorme utgifter etter skader i disse tunnelene. Ja, hva er årsaken, er trailerne for store?? Hvor høye er de?

Så kan en stille spørsmålet, er trailerne for store? Det skulle IKKE være nødvendig siden målene for størrelsene på tunnelene er publisert av Statens vegvesen i tabellen for tuneller i Nordland

Hvor høye er trailerne målt til toppen av kapellet???? Skulle vært interessant i vite?

Hvorfor kjører mange trailere midt i veien i mange tilfeller, hvis trailer med kapell/tilhenger er innenfor målene til de minste tunellene.

I mange tilfeller kjører også trailerne delvis med hjulene over den gule stripa , slik at mange derved reduserer kjørefeltet for motgåene trafikk.

Dette gjelder ikke bar Sørfold kommune, så er nettet fut av kommentarer hvor trafikk ”Spiser ” av motgående kjørefelt i hele sør–Norge. Derfor fremstår forslaget bare som et politisk fremstøt fra KrP med sikte på valget til høsten.

Bruk av kr. 9,6 milliarder til ny E6 i Sørfold Kommune er et ”Slag i lufta”. En kunne få en bedre trafikk sikkerhet med en container båtrute fra Bodø (vannveien ligger der gratis) og nordover til Alta som det var, samt bygge NORD NORGEBANEN. Det er vel ikke noe trailerselskapene heier fram, de snakker for ”sin syke mor”, men for trafikkantene på veiene ville det væt en god helhetlig løsning som ville vært langt inn i framtida.

Så KrF., bruk ikke samfunnets penger på stemme sanking!

Det hadde vært en helhetlig løsing for hele NORD NORGE og fått redusert trailerne på veien med den sikkerhets fordelen dette ville medført.

Kommentarer til denne saken