Jørgen måtte åpne døren for Gunelie fra Bodø da E6 stengte