«Nordnorsk strøm forutsetter styrket strømnett» – er overskriften på et innlegg fra konsernsjefen i SKS

Som løsrevet utsagn er det uomtvistelig. Men når styrket strømnett viser seg å bety styrket nett for å sende strøm sørover kan det tyde på jordingsfeil. Det er en alvorlig feil!

Billig fornybar energi er et fantastisk konkurransefortrinn for den nordlige landsdelen. I stedet for å argumentere for å skusle bort denne fordelen burde konsernsjefen medvirke til å realisere virksomheter i nord med behov for (mye) strøm. Om konsernsjefen skulle se sin argumentasjon bli materialisert vil vi oppleve samme prisnivå på elkraft i nord som i sør, og tilnærmet likt med kontinentale priser. Ingen får det bedre mens i nord blir det verre, med unntak av virksomheter tilsvarende SKS, som vil øke sine overskudd, (hovedsakelig) betalt av husholdninger og næringsliv i nord.

Krafta i nord er felleseie og bør disponeres til beste for (nytt) næringsliv/industri og husholdninger. Det blir den ikke om den blir en fullintegrert del med resten av landet, med mindre man får kontroll med utenlandskablene og etablert Norge som en prissone – ikke særlig realistisk på kort sikt. Norge ble for øvrig samlet til et kongerike i 1130, men består fortsatt av flere strømprissoner.

Når konsernsjefen siterer: Det er en nybegynnerfeil å tro at framtidens industri vil etablere seg bare det er tilgang på billig kraft ... er det åpenbart en kjensgjerning, men at det langt på vei er nødvendig om ikke tilstrekkelig er det ingen tvil om. Om den billige krafta er sendt sørover er viktig del av fundamentet borte.

Konsernsjefens «våte» (ønske) drøm vil kunne gi SKS og tilsvarende virksomheter betydelig større overskudd til fordeling blant eierne/kommunene, betalt av de egentlige eierne/innbyggerne og næringslivet. Siden kommunene også bruker betydelig mengde strøm vil nettoutbytte bli mindre.

Om merinntektene for offentlige eiere som følge av høyere energipriser vil utligne ulempene for gammel og ny næringsvirksomhet og husholdningene er tvilsomt. Det kan tyde på kortslutning. Kommunal pengebruk får ikke alltid applaus.

Det er positivt at konsernsjefen ønsker at SKS skal være en motor i utviklingen i nord, men ikke ved å fjerne konkurransefortrinnet billig energi gir. Heller ikke ved flere eksempler som SKS sin satsingen i North Energi for noen år tilbake.