Gå til sidens hovedinnhold

Jordens undergang

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

En forskrevet navn Alan Weisman har publiser en analyse omhva som vil skje med Jorden dersommenneskene blir borte. Han mener også den såkalte menneskapte klimaendringen vil ødelegge klima og miljø, så når mennmeskene er borte har man forlatt en jord i ruiner og katastrofe. I Bibelens sistebok, Johannes åpenbaring vil man lese på scenarier som kan ligne på Weismans analyser. Profetiene beskriver en periode med kolossale endringer i klima .Brennende hete og klimatiske fenomener, såsom hagl så store som gotballer. Men alt dette skjer mens menneskene er på jorden. Likeså profeteres det om pest og pandemier, noe som får koronapandemien til å sammenlignes med en mild influensa. Videre beskrives det om katastrofer ved at kjempestore asteroider treffer jorden, og forvolder enorme skader. Atomkrigen er også beskrevet, og profeten ser da mennesker løper inn i fjellene (bomberommene) for å skjule seg for katastrofene. Hvem har da skylden for disse katastrofene? Jo menneskene selv. Men ikke fordi de har sluppet ut klimagasser o.l.Bibelen forteller om en global katastrofe som skjedde for tusener av år siden. Gud så at den jord han hadde skapt ble ødelagt av menneskenes ondskap og umoral. Det står at Han angret på at Han skapte mennesket, og bestemte seg for å utslette dem dersom de ikke omvendte seg og begynte åvandre på Guds veier. Gud gav da Noah i oppdrag å bygge en ark, slik at de som vil begge livet kunnebli med i arken. Arken var da et symbol på at dersom menneskene vil adlyde Gud villebli frelst og berget. Men den gang ( som nå) vil ikke menneskene vende om. Derfor skjedde det at jordens befolkning ( unntatt Noah og han familie) ble utslettet. Gud sa at en slik katastrofe ikke ville inntreffe flere ganger. Menneskeheten fikk en ny sjanse. Så ser vi dessverre at menneskeheten vender seg bort fra Gud og Hans tilbud om fralse. Arken er da et symbol på Jesus Kristus, og da som redningen for menneskeheten, tilbud om frelse og redning. De som ikke vil motta dette tilbudet vil da få oppleve følgene av et liv i synd av alle slag. Men før disse ødeleggende katastroene inntreffer så har Jesus lovet å hente de frelste ( de som har tatt imot Jesus som sin Frelser) hjem til paradis. Vi tror at dette er nært forestående, fordi vi ser de tegn som Jesus sa skulle vise seg før Han kommer igjen. Så, kjære leser av denne artikkel: ta imot Jesus isdag, så er du rede til Hans gjenkomst.

Kommentarer til denne saken