Jonny tror på forsøksstrekning: – Kan sette Salten i front i Norge

– Stemningen i transportkomiteen er positiv for å erstatte diesel med hydrogen på aktuelle togstrekninger.