Torsdag 24. juni ble Johan Edvard Andreassen tildelt næringsprisen i Gildeskål kommune. 2021 har hittil vært et spennende år for Andreassen, hvor byggingen av det nye lakseslakteriet på Sørarnøy står som en klar milepæl.

– Jeg ønsker å rette en stor takk til Gildeskål kommune for anerkjennelsen. Dette året kommer til å bli en milepæl for Salten N950 AS og Sørarnøy, da vi ser for oss at det nye anlegget skal ferdigstilles i løpet av de neste månedene, forteller Andreassen.

Håper flere ser potensial i øya

Ordfører Bjørn Magne Pedersen (H) sto for utdelingen av næringsprisen.

– Årets vinner av næringsprisen har gjennom mange år vært en aktiv nærings- og samfunnsutvikler på Sørarnøy. Johan Edvard tenker og jobber langsiktig, med Arnøyenes beste for øye. Han er en samfunnsbygger av rang, heter det i begrunnelsen for tildelingen, presentert av ordfører Bjørn Magne Pedersen.

Det nye lakseslakteriet på Sørarnøy skal produsere mer laks enn tidligere og åpner for flere arbeidsplasser på øysamfunnet i Gildeskål. Ordføreren påpeker videre at Salten N950 nå blir en av Gildeskåls største private arbeidsgivere. I dag er det bosatt rundt 280 personer på tettstedet, men Andreassen håper på at utviklingen fører til en økning av fastboende.

– Vi har mange dyktige folk her, men vi trenger flere. Vi hjelper selvfølgelig til med bolig til de som kommer flyttende, utdyper Andreassen.

Lang fartstid

Andreassen startet som daglig leder på lakseslakteriet på Sørarnøy i 1991, da han var 29 år gammel. 30 år senere bygges et nytt anlegg på samme grunn, med samme slakterisjef. Mye har endret seg siden oppstarten på begynnelsen av 90-tallet, men arbeidskulturen har i henhold til Andreassen blitt videreført fram til i dag.

– Vi har hatt en god vekst, og vært flinke til å tilpasse oss. Dette er noe vi kan, og som vi har valgt å satse på. Vi har en god arbeidskultur, som står sterkt hos dem som jobber og bor her, forteller Andreassen.

Slakteriet på Sørarnøy har en lang historie, og har vært en del av Salten Aqua-konsernet helt siden konsernet ble stiftet i 2000, for over 20 år siden.

– Vi ønsker å gratulere Johan Edvard med næringsprisen i Gildeskål kommune, og vil samtidig takke for arbeidet som er gjort med Salten N950 AS. Vi vet også at innsatsen de siste 30 årene har hatt en enorm betydning for utviklingen av Arnøyene. Vi tror at investeringen kommer til å ha positive ringvirkninger for hele Gildeskål kommune, avslutter Jarle Solemdal, administrerende direktør i Salten Aqua.

Salten N950 AS planlegger en offisiell åpningsfest våren 2022, men opplyser at de allerede nå i august skal sende det første vogntoget med laks fra det nye lakseslakteriet.