Johanne (23) fra Meløy har ansvaret for verdens største lukkede ventemerd

Johanne Jensen gikk rett fra skolebenken til merdkanten ved Salmoseas gigantiske ventemerd. Der har hun ansvaret for at teknologi og biologi spiller på lag.