Nav registrerte i fjor trygdesvindel for i alt 302 millioner kroner. Det er mer enn noen gang før.

– Det er svært alvorlig når folk bevisst oppgir feil informasjon for å tilegne seg goder de ikke har krav på, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

I alt 1.472 personer ble anmeldt for trygdesvindel i 2015. Flest er anmeldt for å ha svindlet til seg dagpenger eller arbeidsavklaringspenger.

– Dette er et høyt tall. Trygdemisbruk er alvorlig økonomisk kriminalitet. Det er viktig at Nav fortsetter det gode og målrettede arbeidet for å ta dem som bevisst forsøker å utnytte våre trygdeordninger, sier arbeidsminister Anniken Hauglie (H).

Uriktige opplysninger

Nær 1.200 personer er anmeldt for svindel av disse stønadene for til sammen 219 millioner kroner. Svært mange har unnlatt å gi opplysninger til Nav om at de har kommet seg helt eller delvis i jobb.

– De aller fleste er ærlige, men det er svært alvorlig når noen som er arbeidsføre eller har inntekt, svindler systemet. Velferdssystemet er bygget på tillit og tanken om at alle skal bidra, sier Vågeng.

Mer enn 65 prosent av sakene er avdekket gjennom samkjøring av offentlige registre. Fra og med 2015 må alle arbeidsgivere levere månedlige inntektsopplysninger gjennom a-ordningen. Disse får Nav tilgang til i kontrollarbeidet.

– De som velger å gi uriktig informasjon, løper en stor risiko. Kontrollene er blitt mer effektive og alle som mottar stønader må regne med å bli kontrollert, sier Vågeng.

Millionbeløp i enkeltsaker

Den største saken gjelder arbeidsmarkedskriminalitet. Nav har anmeldt en person for trygdesvindel av 1,9 millioner kroner. Samtidig som han mottok arbeidsavklaringspenger, skal han ha jobbet svart i egen virksomhet.

I alt 20 personer er anmeldt for trygdesvindel for mer enn én million kroner. Elleve av disse skal ha jobbet svart og samtidig mottatt ulike stønader. Bare fra Nav har disse svindlet til seg 14,7 millioner kroner. (©NTB)