I forbindelse med et prosjekt for å endre tannhelsestrukturen i Nordland, framkommer det at Nordland fylke har blant de dårligste tannhelsene blant ungdom i landet. Blant både 12- og 18-åringer er statistikken dårligere enn landet forøvrig.

I dag har Nordland totalt 61 tannklinikker spredt over fylket. Dette er langt flere offentlige klinikker enn sammenlignbare fylker som Sogn og Fjordane (21) og Troms (22). Mens Sogn og Fjordane har 7500 pasienter per klinikk, mens Troms har 5200, har Nordland kun 4000 innbyggere per klinikk. Daglig står 40 tannlegestoler ledige i fylket, og nå vil fylkesrådet gjøre endringer i strukturen.

Dette vil medføre at inntil 32 av de minste klinikkene vil legges ned, og det vil konsentreres om klinikkene som ligger i tettbygde strøk. Først og fremst ønsker fylkesrådet å redusere de minste klinikkene. Derav enmanns- og biklinikker. En biklinikk er en klinikk hvor det er for lite grunnlag for en tannlege til å ha 100 prosent stilling.

Prosjektgruppen som har jobbet fram forslaget som fylkesrådet skal ta stilling til, jobbet med et utgangspunkt der minimum 95 prosent av fylkets befolkning skulle nå en klinikk innen 60 minutter. I arbeidet har det vært vanskelig å balansere reisetid mot et befolkningsgrunnlag på 4000. Ambuleringsklinikker og enmannsklinikker vil derfor bli vurdert opprettholdt der det er påkrevd og nødvendig.