- En fantastisk tilbakemelding fra kong Harald, sier fylkesråd Grethe Ernø Johansen i Finnmark om dagens kongebesøk på den nordnorske delen av oljemessa i Stavanger.

- Han merker at vi i nord endrer oss og sier at optimismen i landsdelen er en helt annen i dag. Det er mer stolthet og glede, fortsetter Johansen om litt av det som opptok kong Harald.

Kongen fikk også en forsikring om at man vil ta vare på villaksen.

- Den er han opptatt av, humrer fylkesråden.

Xplore north

Kongen tok seg god tid i møtet med nordnorske politikere og næringsliv. Det manglet heller ikke påoppslutning rundt kongebesøket.

Xplore north er paraplyen som samler alle de nordnorske aktørene.

- Kongen var også opptatt av kompetanse og kunnskap, forteller Johansen.

Selv snakker hun om at nordlendingen nå griper muligheten som ligger innenfor petroleumsnæringen.

- Vi er vanvittig stolte av landsdelen, slår hun fast.

Finn kontrakter

Tirsdag har også olje-og energiminister Ola Borten Moe besøkt den internasjonale messa. Han begynte dagen med å åpne en egen digital kontraktsarena der leverandørbedriftnettverket Petro Arctic er med som støttespiller.

Kontraktsarenen er bygd opp som et slags Finn.no. Der alt av kontrakter innenfor olje og gass på norsk sokkel ligger ute.

Styreleder Arvid Jensen i Petro Arctic sier at de 400 nordnorske medlemsbedriftene vil være brukere av arenaen. Han peker på at det blir langt enklere å konkurre når informasjon om alle typer kontrakter er lett tilgjengelig.

Voldsom optimisme

Det er forøvrig en voldsom optimisme som råder under årets messe. Et fullstendig kaos med drosjer og busser for ONS deltagerne ødelegger ikke stemningen etter at Statoil mandag offentliggjorde sitt siste gigantfunn i Nordsjøen.

I nord er det forventingene til 22. konsesjonsrunde som får mye omtale.70 prosent av blokkene som ble lyst ut ligger i Barentshavet.

Selskapene har tiden frem til desember med å søke. I februar/mars avgjøres hvem som får lete etter mer olje og gass på de nye blokkene.