Færre uten jobb i Nordland

Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

I juni 2017 er det 2 526 helt ledige i Nordland, dette er 551 færre helt ledige enn på samme tid i fjor. Dette tilsvarer en arbeidsledighet på 2,0 prosent, en reduksjon på 18 prosent. Dette er den største ledighetsnedgangen i landet. I Norge sett under ett er ledigheten lavere enn i samme periode i fjor.

- Ledigheten i Nordland er i juni 2017 lavere enn i fjor på samme tid. Det er nedgang både blant kvinner (-170) og menn (-381). Vi ser økt sysselsetting innen de fleste bransjer. Antall langtidsledige i Nordland fortsetter å gå ned (-137), og denne nedgangen viser at det er gode muligheter for de ledige i arbeidsmarkedet i Nordland, sier fylkesdirektør Cathrine Stavnes ved NAV Nordland i en pressemelding.

Det er 113 flere personer som deltar på arbeidsmarkedstiltak i Nordland sammenlignet med samme tid i fjor.

I landet sett under ett har antall helt ledige gått ned med 9 483 personer fra juni i fjor. Totalt for landet er det nå registrert 71 482 helt ledige, noe som tilsvarer 2,6 prosent av arbeidsstyrken.

Yrkesbakgrunn

I Nordland finner vi nå flest ledige med bakgrunn fra industriarbeid (387), butikk/salgsarbeid (303), bygg og anlegg (264). Størst prosentvis ledighetsnedgang fra juni i fjor finner vi innenfor bygg og anlegg, der det nå er 95 færre helt ledige. Dette tilsvarer en ledighetsnedgang på 26 prosent.

I juni er det totalt 990 helt arbeidsledige kvinner, en ledighetsprosent på 1,7. Dette er 170 færre personer enn i fjor. I juni er det totalt 1 536 helt arbeidsledige menn som gir en ledighetsprosent på 2,3. Det er en nedgang på 381 personer sammenlignet med samme måned i fjor.

Ledighet

Ved utgangen av juni er det 0,8 prosent arbeidsledighet i Vega og Grane. Det er lavest i fylket.

Høyest ledighet finner vi i Lødingen med 4,9 prosent ledighet. Herøy har 4,1 prosent og Moskenes har 3,6 prosent helt ledige. I de større bykommunene har Bodø en ledighet på 1,7 prosent, Rana 1,7 prosent og Narvik 2,5 prosent.

Alder og ledighet

De aldersgruppene som har høyest ledighet i prosent av arbeidsstyrken er aldersgruppen 20-24 med 3,4 prosent og 25-29 år med ledighet på 3,2 prosent. Deretter følger aldersgruppen 30-39 år med 2,9 prosent ledighet. Blant de yngste (19 år og under) er ledigheten på 1,0 prosent, men her er arbeidsstyrken forholdsvis liten.

Ledige stillinger           

Totalt har det vært en tilgang på 1 225 registrerte ledige stillinger i Nordland i juni. Dette er 24 flere stillinger enn i fjor på samme tid. Ingeniør og ikt-fag har størst økning i antall utlyste stillinger (+97) i forhold til samme måned i fjor.

Antall registrerte langtidsledige (helt ledig i mer enn 26 uker) er i juni på 637 personer. Det er en nedgang på 137 personer fra i fjor på samme tid.

Denne måneden er det registrert 1 889 korttidsledige i Nordland (helt ledig i mindre enn 26 uker). Det er 414 færre personer enn i samme måned i fjor.

Totalt er det 660 personer som er registrert som arbeidssøkere på tiltak i Nordland i juni. Dette er 113 flere enn på samme tid i fjor. Dermed er 0,5 prosent av arbeidsstyrken i Nordland på et arbeidsmarkedstiltak.

Permitterte

Ved utgangen av juni er det totalt 104 helt ledige permitterte i Nordland. Dette er 187 færre enn samme måned i fjor. De permitterte har i hovedsak bakgrunn fra fiskeindustri og annen industri.

Artikkeltags