I april 2018 er det 2.475 helt ledige i Nordland, dette er 358 færre helt ledige enn på samme tid i fjor. Dette tilsvarer en arbeidsledighet på 2,0 prosent, en reduksjon på 13 prosent siste år.

I Norge sett under ett er ledigheten lavere enn i samme periode i fjor.

- Ledigheten i Nordland i april 2018 er lavere enn i fjor på samme tid. Det er nedgang både blant kvinner (-143) og menn (-215). Vi ser også i april økt sysselsetting innen de fleste bransjer. Antall langtidsledige i Nordland fortsetter å gå ned (-159), og denne nedgangen viser at det er gode jobbmuligheter for alle arbeidssøkere i Nordland, sier fylkesdirektør Cathrine Stavnes ved NAV Nordland i ei pressemelding.

Se hele listen for hver kommune under artikkelen.

Det er 116 færre personer som deltar på arbeidsmarkedstiltak i Nordland sammenlignet med samme tid i fjor.

I landet sett under ett har antall helt ledige gått ned med 11 415 personer fra april i fjor.

Totalt for landet er det nå registrert 66 797 helt ledige, noe som tilsvarer 2,4 prosent av arbeidsstyrken.

Yrkesbakgrunn

I Nordland finner vi nå flest helt ledige med bakgrunn fra industriarbeid (389), bygg og anlegg (354) og butikk/salgsarbeid (261).

Størst ledighetsnedgang fra april i fjor finner vi innenfor industriarbeid, der det nå er 115 færre helt ledige. Dette tilsvarer en ledighetsnedgang på 23 prosent.

Kjønn og ledighet

I april er det totalt 857 helt arbeidsledige kvinner, en ledighetsprosent på 1,5. Dette er 129 færre personer enn i fjor.

I april er det totalt 1 618 helt arbeidsledige menn som gir en ledighetsprosent på 2,4. Det er en nedgang på 215 personer sammenlignet med samme måned i fjor.

Lavest ledighet

Ved utgangen av april er det 0,3 prosent arbeidsledighet i Lurøy kommune. I kommunene Bindal og Træna er andelen helt ledige hhv. 0,6 og 0,8 prosent. Høyest ledighet finner vi i Herøy (10,3 prosent) og Værøy (4,5 prosent).

I de større bykommunene har Bodø en ledighet på 1,7 prosent, Rana 1,7 prosent og Narvik 2,3 prosent.

Alder og ledighet

De aldersgruppene som har høyest ledighet i prosent av arbeidsstyrken er aldersgruppen 25-29 år med ledighet på 3,1 prosent og 20-24 år med 2,9 prosent.

Deretter følger aldersgruppen 30-39 år med 2,9 prosent ledighet. Blant de yngste (19 år og under) er ledigheten på 0,9 prosent.

Ledige stillinger

Totalt har det vært en tilgang på 1 755 registrerte ledige stillinger i Nordland i april. Dette er 623 flere stillinger enn i fjor på samme tid. Sektor helse/pleie/omsorg har størst økning i antall utlyste stillinger (+ 365) i forhold til samme måned i fjor.

Undervisning har redusert antall utlyste stillinger med 43 fra april i fjor.

Varighet

Antall registrerte langtidsledige (helt ledig i mer enn 26 uker) er i april på 544 personer. Det er en nedgang på 159 personer fra i fjor på samme tid.

Denne måneden er det registrert 1 931 korttidsledige i Nordland (helt ledig i mindre enn 26 uker). Det er 199 færre personer enn i samme måned i fjor.

Arbeidssøkere på tiltak

Totalt er det 834 personer som er registrert som arbeidssøkere på tiltak i Nordland i april.

Dette er 116 færre enn på samme tid i fjor. Dermed er 0,7 prosent av arbeidsstyrken i Nordland på et arbeidsmarkedstiltak.

Permitterte

Ved utgangen av april er det totalt 296 helt og delvis ledige permitterte i Nordland. Dette er23 færre enn samme måned i fjor.

De permitterte har i hovedsak bakgrunn fra fiskeindustri og annen industri.