Færre jobber i det private i Bodø

Lurer oss. Spreke byggeprosjekter og mange nye restauranter vitner om en pulserende by. Men fakta Mariann Meby, direktør i Bodø Næringsforum og seniorplanlegger Morten Selnes i Norconsult kan legge på bordet er at antallet private arbeidsplasser i Bodø kommune synker.

Lurer oss. Spreke byggeprosjekter og mange nye restauranter vitner om en pulserende by. Men fakta Mariann Meby, direktør i Bodø Næringsforum og seniorplanlegger Morten Selnes i Norconsult kan legge på bordet er at antallet private arbeidsplasser i Bodø kommune synker. Foto:

Artikkelen er over 6 år gammel

Men i det offentlige finner folk seg jobb.

DEL

Skjult bak høy byggeaktivitet og et livlig restaurantliv, synker antallet private arbeidsplasser i Bodø.

– Siden 2007 er det blitt 200 til 300 færre arbeidsplasser i privat næringsliv i Bodø, sier seniorplanlegger Morten Selnes i Norconsult.

Beregningene gjort på oppdrag for Bodø Næringsforum, viser at byen er i vekst målt i antall sysselsatte, men at det er i en raskt økende offentlig sektor folk finner seg arbeid.

Sammenfaller

Nedgangen i antall arbeidsplasser i det private sammenfaller med de årene da næringslivet i Bodø har finansiert DA-ordningen. Ordningen med kompensasjon for differensiert arbeidsgiveravgift, har vært en gullgruve i finansieringen av offentlige prosjekter som etableringen av Universitetet i Nordland, Kulturkvartalet, veipakke og havneutbygging.

Men ordningen som også kan gi bedrifter støtte til prosjekter og kompetanseheving, har ikke gitt noen synbar vekst i det private. Varehandel faller. Det er innenfor varehandel og privat tjenesteyting av flest arbeidsplasser har gått tapt. I varehandelen forklares nedgangen med at utbygging av mer handel ikke nødvendigvis øker sysselsettingen.

Årsaken er at varehandelen effektiviserer logistikken. Bortfall av arbeidsplasser knyttet til bilverksteder er et annet synbart trekk. Innenfor forretningsmessig tjenesteyting faller sysselsettingen i bank, forsikring og blant konsulenter.

I Tromsø, som også har DA-ordning, er det registrert samme utviklingen som i Bodø, mens oljebyen Sandnes i Rogaland har en helt annen utvikling. Der øker offentlige og privat sysselsetting i takt.

Helse vokser

Totalt øker antallet arbeidsplasser i Bodø fordi veksten i det offentlige er høy særlig innenfor helsesektoren.

Bare i perioden 2009 til 2012 ble det over 800 flere her. I Bodø Næringsforum ser man at redusert arbeidsgiveravgift fra 7,9 til 5,1 prosent er viktig for å skape mer vekst.

– Det er plan A, understreker direktør Mariann Meby i Bodø Næringsforum om å få kuttet avgiften fra dagens 7,9 prosent. Den sju år gamle DA-ordningen har i hennes øyne likevel vært vellykket, men per i dag er det viktigere med et lavere avgiftsnivå enn nok en stor pott DA-penger.

Dette mangler byen. Hvorfor privat sysselsetting i Bodø faller er ikke kjent, Men Meby og Selnes peker på følgende:

  • Næringslivet etterlyser utdanning og kompetanse innenfor teknikk og ingeniørfag.
  • Tilgangen til næringsareal er begrenset.
  • Arealene har prismessig, samt hva de kan brukes til ikke blitt oppfattet som for lite relevante

Artikkeltags