Det er nødvendig at våre militære kapasiteter er tungt tilstede i nord.

Uklart: Langsiktig satsing på nordområdene er et grunnleggende element i norsk sikkerhetspolitikk, da er det underlig at regjeringen ikke har klarere tanker rundt Reitan. Ill.foto

Uklart: Langsiktig satsing på nordområdene er et grunnleggende element i norsk sikkerhetspolitikk, da er det underlig at regjeringen ikke har klarere tanker rundt Reitan. Ill.foto

Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

KronikkI dag skal vi møte i Stortinget på høring om langtidsplanen for Forsvaret. Vårt budskap er basert på hva slags forsvar Norge trenger: Langsiktig satsing på nordområdene er et grunnleggende element i norsk sikkerhetspolitikk. Det er årsaken til at Stortinget i 2008 vedtok at Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) skulle legges til Reitan.

I 2012 vedtok Stortinget å forsteke FOH ved at det skulle etableres et nasjonalt luftoperasjonssenter (NAOC) ved Reitan. Det er positivt at denne etableringen er godt i gang, og at også dagens regjering nå har fokus på å bygge ferdig dette senteret. Det var også i 2012 at Stortinget vedtok at Generalinspektøren i luftforsvaret (GIL), lufteoperativt inspektorat/utdanningsinspektorat og nasjonalt programmeringssenter skulle legges i tilknytning til FOH. Langsiktig fokus på norsk sikkerhetspolitikk og det å være tydelig til stede i nord var begrunnelsen.

For å sikre norske interesser, er det nødvendig at våre militære kapasiteter, både operativt og på ledelsesnivå, er tungt til stede i nordområdene. Regjeringen foreslår nå at GIL, inspektoratet og det nasjonale programmeringssenteret legges til Rygge flystasjon. Begrunnelsen er mildt sagt uklar.

Vi registrerer at Forsvarssjefen, i sitt eget fagmilitære råd, understreker at det er operative fordeler knyttet til det å samlokalisere Luftforsvarets ledelse med annen virksomhet på Reitan.

"For å sikre norske interesser, er det nødvendig at våre militære kapasiteter, både operativt og på ledelsesnivå, er tungt til stede i nordområdene.

De nye kampflyene blir Norges nye strategiske kapasitet. Kampflyene blir en del av alle større, militære operasjoner fordi de skal støtte Hæren, Sjøforsvaret og våre allierte. Kampflyene skal motta sine ordrer fra FOH og NAOC. GIL blir styrkesjef og får et nytt, taktisk ledelsesansvar – som generalen skal utøve gjennom NAOC.

Vi minner om at Stortinget i sin behandling av den forrige langtidsplanen 2012 vedtok at «kampflybeslutningen i høy grad vil definere Norges forsvarsambisjon, og at lokaliseringsbeslutningen setter retningen for hele Luftforsvarets lokalisering og organisering». Det er viktig at Stortingets vedtak fra 2012 opprettholdes. Forsvaret må ha en samlet og enhetlig ledelse. Sjefen for Luftforsvaret må være sammen med NAOC og FOH.

I 2010 ble det besluttet å flytte Kystvaktens ledelse til Sortland. Det var to år etter at ledelsen av Forsvarets operative hovedkvarter og Generalinspektøren for Hæren ble flyttet til henholdsvis Reitan og Bardufoss. Disse flyttingene har vært vellykket. Det har også etableringen av NAOC ved Reitan. Forsvarets toppledere må ha førstehånds kjennskap og forstå kompleksiteten i nordområdene. Vi har sett viktigheten av det etter Ukraina-krisen. Det er avgjørende at ledelsen ved FOH og ledelsen ved Kystvakten har fast dialog med sine russiske motparter.

I juni 2011 vedtok Nato en ny kommandostruktur som fokuserer på effektivisering og en tydeligere regional profil. Norge har i lang tid arbeidet for å knytte Nato nærmere de nasjonale hovedkvarter slik at alliansen kan spille en mer aktiv rolle i nærområdene.

På Natos toppmøte i Warszawa i juli 2016 ble det åpnet for en gjennomgang av Natos kommandostruktur. Dette vedtaket har aktualisert arbeidet med å knytte FOH på Reitan nærmere strukturen. Dette bør Stortinget merke seg i behandlingen av langtidsmeldingen.

Forsvarsdepartementet fikk overlevert McKinsey-rapporten om forsvarssektoren i mars 2015. I rapporten pekes det på overlappende funksjoner mellom Forsvarsstaben og FOH. En bedre arbeidsfordeling vil kunne forenkle og forbedre forsvarets byråkrati. Det vil eksempelvis være hensiktsmessig å overføre mer ansvar for beredskapsplanlegging til Reitan. Hvorfor er ikke dette vurdert i meldingen fra regjeringen?

Når langsiktig satsing på nordområdene er et grunnleggende element i norsk sikkerhetspolitikk er det for oss underlig at regjeringen ikke har klarere tanker rundt FOH. Vi legger til grunn at dette er spørsmål som komiteen og Stortinget vil vurdere nøye i sin behandling av planen. Det er viktig når Norge også i framtiden skal bygge sten på sten i nordområdepolitikken.

Tomas Norvoll,

Fylkesrådsleder i Nordland

Ida Pinnerød,

Ordfører i Bodø

Kronikkforfatterne er henholdsvis fylkesordfører i Nordland og ordfører i Bodø. Begge representerer Arbeiderpartiet.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags