Avisa Nordland publiserte nylig en sak om enkeltmannsforetaket Jerngryta i Gildeskål: «Frykter planene til storinvestor fra Bodø». Tre timer etter publisering var saken lest 4.200 ganger. Artikkelen vekker betydelig engasjement.

Så til saken, som har to sider som henger tett sammen: Natur og småskala næringsvirksomhet. Jerngryta er et enkeltmannsforetak siden 2011, der driften primært er basert på bakst av flatbrød og lefser samt produksjon av hveteprodukter i tradisjonell steinovn.

Oppskriftene er tatt fra boka «Jerngryta» som ble utgitt i 2004. Boka er solgt i nær 5.000 eksemplarer. Bedriften Jerngryta produserer også syltetøy og gelé i et meget høyt kvantum til enkeltmannsforetak å være. Råvarer hentes fra naturen rundt gården; solbær, rips, rognebær, stikkelsbær, blåbær etc.

Sevje tappes hver vår i et ukjent antall liter, som trylles til sunne styrkedrikker. Urter, einer og blomster i ulike varianter høstes fra skog og mark, og ender opp i Jerngrytas produkter. Dette er ultimat grønn næring.

Parallelt med at Jerngrytas mor er på sine daglige vandringer i naturen passer hun også på den. Hun ser til fugler, insekter og dyr. Hun legger til rette for ro i hekketiden, legger ut ekstra mat når det må til. Hun til og med kvitta seg med katta da den en dag kom hjem med en liten andunge til middag.

Dette er ekte omsorg for natur! Dette er unik og sjelden kompetanse som ydmykt bør hylles. Naturinteresserte fra hele Salten har gitt uttrykk for at de ser verdien i området, og er glad for naturkompetansen som Jerngryta forvalter.

T. Kolstad Eiendom AS søkte om bygging av fire boenheter på naboeiendommen. Hans første skisserte (nå pakket bort) inneholdt 28 boenheter. For å iverksette sine byggeplaner er Kolstad avhengig av utvidet veirett over Jerngrytas tun.

Det omsøkte tiltaket ble stoppet av Fylkesmannen. Nå truer den kapitalsterke næringsutøveren med søksmål i den hensikt å tiltvinge seg utvidet veirett over Jerngrytas tun. Jerngryta i Gildeskål – en liten hobby med grønne verdier som det ikke er verdt å satse på?

Av interesse i denne sammenheng er dom i jordskifteretten i Gildeskål kommune den 07/09 1995 som omhandler en annen del av samme vei som tvisten nå gjelder. Tvisten gjaldt da som nå trafikk over et gårdstun.

En familie gikk til søksmål og fremmet krav om å avvikle veien for motorisert ferdsel over deres tun. Familien vant fram, og veien over tunet ble avviklet for motorisert ferdsel. Kolstad kjenner meget godt til med dommen.

Rettens begrunnelse for avvikling var nettopp fordi den gikk over tunet. Hva som ikke tåltes av denne familien på 90-tallet mener altså Kolstad nå skal tåles på Jerngrytas gård noen få hundre meter unna, som att på til driver grønn småskala næringsvirksomhet midt i et sårbart naturområde.

Jerngrytas virksomhet er et eksempel på hva reiseliv og næringsliv i mange distrikt ønsker. Satsing på lokalmat og tradisjoner er i vinden. Kolstads tilnærming er imidlertid å nedsnakke Jerngryta.

I en diskusjon om vei og veirett omtaler han Jerngryta som en hobby, og etterlyser omfang, antall ansatte og omsetningstall. Hvorfor Kolstad mener det er viktig å innhente slik informasjon om et enkeltmannsforetak som har fokus på utvikling av grønne verdier og trivselstiltak framstår i et merkelig lys.

Økonomisk profitt har aldri vært Jerngrytas mål. Om Jerngrytas verdigrunnlag er på kollisjonskurs med andre aktører kan det ikke forsvare en arrogant og næringsfiendtlig nedsnakking. Å spørre om hvor mange ansatte et enkeltmannsforetak har faller på sin egen urimelighet. For mange handler det mer om respekt for dem som skaper sin egen næring og samtidig unngår å bygge ned natur.

Jerngryta har fått mye positiv respons etter nyhetssaken, og flere opplever dette som Davids kamp mot Goliat. Heldigvis har Jerngryta mange støttespillere, både på individ og organisasjonsnivå.

Både Naturvernforbundet og Sør-Salten ornitologiske forening mener Kolstad sitt prosjekt er for stort; det ødelegger både for natur og for Jerngryta. De offentlige prosessene har konkludert med at Kolstads omsøkte tiltak ikke er i tråd med plan og bygningsloven. Likevel vurderes privat søksmål mot en småskala næringsaktør som ikke ønsker annet enn å utvikle sin grønne drift i pakt med naturen på stedet.