En Torstein Lauvbakk innbiller seg å vite noe han absolutt ikke vet, eller kanhende ikke vil vedstå seg å vite. Nei, jeg er ingen faglig klimatolog, men jeg påberoper meg å fatte hva mer enn 11 000 klimaforskeren mener, nemlig at kloden står overfor en krise grunnet klimaenderinger! Og hva Bibelen angår, har jeg i løpet av seksti år fått med meg at den er et makkverk, forfattet av overtroiske og dopete skribenter i oldtidens grumsete verden. Denne oppfattelse har jeg bibrakt meg via studier fra profilerte forskere i flere disipliner, samt kunnet konstatere ved selvsyn av nevnte skrift. Så enkel er saken, uaktet hva opponenten herr Lauvbakk og andre seloter måtte insinuere og insistere...

Arnfinn Wiksaas