Onsdag ettermiddag veltet tilhengeren på et vogntog på E10 ved Kåringen i Lødingen kommune. Det er ikke snakk om personskader, men tilhengeren blokkerte all trafikk på den tett trafikkerte veien. Fremover har vært i kontakt med veitrafikksentralen som opplyser at bergingsbil er sendt ut. Klokken 16 er bergingsbil på stedet.

– Det er vanskelig å anslå hvor lang det vil ta å fjerne tilhengeren. Det blir selvfølgelig en del kødannelse, siden det er mye trafikk nå, forteller trafikkoperatør Martin Engan til Fremover.

Øyvind Bakken er på stedet. På spørsmål om kødannelsen er omfattende svarer han slik:

– Åh, ja, det er kø. Det er masse biler. Jeg ser ikke enden på køen.

– Samtidig virker det som om det går bra. Folk tar det fint, og slapper heller av med en kopp kaffe, fortsetter han.

Han har sett at tilhengeren har blitt noe skadet. Bilisten anslår at tilhengeren har vært lett lastet.

– Det var nok to møtende trailere. Her er det smal vei, og knapt veiskulder. Vi gleder oss til Hålogalandsveien kommer, sier Bakken.

Nødetatene er ikke på stedet, men Statens vegvesen er der, ved en tilfeldighet.

Vogntoget er merket med Bring. Fremover har vært i kontakt med Bring, men har ikke fått klarhet i hva som har skjedd.