Prosjektet «Kulturhavna» inneholder forslag om delvis fjerning av biltrafikk og parkering i Moloveien. En slik trafikkregulering vil ha konsekvenser for trafikken i tilgrensende områder, og for forbindelsen mellom den framtidige «Molobyen» og sentrum. I prosjektmaterialet for «Kulturhavna» kan jeg ikke se at det er redegjort for disse konsekvensene. Denne utelatelsen er en alvorlig mangel ved prosjektet. Planleggerne foreslår å erstatte båtene i den innerste delen av småbåthavna med diverse installasjoner; flytende sauna, flytende øyer med planter og flytende scene. Disse innretningene skal vi kunne betrakte fra grove furubenker mens maritime lyder blir avspilt fra skjulte høyttalere – slik skal vi bli hensatt i en nostalgiske maritim stemning – før vi går og bader fra sandstranden utenfor moloen.

Jeg klarer ikke å ta prosjektet «Kulturhavna» på alvor – det beste jeg kan si om prosjektet er at det er pent presentert. La oss ta vare på Småbåthavna slik den er – den er noe av det beste byen kan framvise – og som både innbyggere og besøkende kan glede seg over – til alle årstider.