Gå til sidens hovedinnhold

Jeg håper at «kranglingen» mellom Oppeid og Drag ikke gjør slik at all utvikling stopper og ingenting blir bygget

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Dette skrives som et svar på lederen i AN, angående plassering av nytt helsehus i Hamarøy.

Jeg er innbygger i Ulvsvåg. Her har vi bl.a. treningssenter, lysløyper og en travel barnehage for å nevne noe. Flere bedrifter holder til her og vi opplever for tiden stor tilflytning av unge, barnefamilier og stadige familieforøkelser blant dem som har bodd her en stund allerede. Jeg har det svært bra her. Å kjøre 15 minutter sør eller vest for å komme til legen, gjør ikke meg så mye. Det er vanlig uansett hvor man bor i landet å måtte forflytte seg noen km for å få gjort enkelte ting. Jeg har bodd store deler av oppveksten på Tverlandet og der var det også slik. Det var aldri noen som klaget over at det ikke ble bygget sykehus, brannstasjon, kino eller hva det måtte være i hver bydel rundt Bodø. Det er ikke slik det fungerer. Det naturlige er at ting bygges der det når flest folk innenfor korteste avstand. Med dette i tankene lurer jeg på ett par ting. Hvorfor nevnes ikke Ulvsvåg med ett eneste ord i saken om hvor ett nytt helsehus bør plasseres fra politikernes side? Eller andre tettsteder i Hamarøy for den saks skyld? Er det virkelig så mye «storby arroganse» innblandet i denne saken at kanskje den beste løsningen, plasseringsmessig for hele kommunen, ikke engang skal nevnes som ett forslag? Burde man ikke i en helt ny kommune tenke litt framtidsrettet og med mål om å ta de beste avgjørelsene for hele kommunen sin del og ikke bare noen få?

Jeg skjønner at det er argumenter mot å bygge nytt helsehus eller sykehjem her i Ulvsvåg, men det er mange argumenter for også. Akkurat som det er for og mot argumenter for Oppeid og Drag. Man kan f.eks. argumentere med at vi i Ulvsvåg ikke har barneskole eller vgs. Men kanskje vi i framtiden burde ha det her? Man kan også argumentere med at det blir usaklig å snakke om slike ting nå når Hamarøy har flere titalls millioner i gjeld, og kanskje egentlig ikke har penger til noe som helst for tiden Men det er derfor det er så viktig å gjøre store dyre avgjørelser rett en gang, istedenfor feil to ganger. Viktige avgjørelser bør gjøres også med tanke på en framtid der vi ikke er en robek kommune, men forhåpentligvis er en kommune i vekst. Det burde være mulig å forvente av politikerne våre at de i alle fall kan ha såpass framtidsrettede tanker med i vurderingene sine når det planlegges så viktige ting som nytt helsehus at de også tenker på hva en slik avgjørelse vil ha å si om 20 eller 30 år.

Før i tiden, for lenge siden, da Oppeid gikk under kallenavnet «Mellabygda» var det jo helt naturlig at ting ble lagt dit selv om det kanskje hadde vært mer naturlig å bygge opp Tranøy den gang. Men Oppeid lå i midten og det gjorde det enklest for alle andre i kommunen å dra dit for å f.eks. gå i kirken eller få gjort andre gjøremål. Vel, Oppeid ligger ikke i midten lengre. Og det gjør ikke Drag heller. Om det var en tankegang som Hamarøy kommune og Oppeid syntes var viktig å følge den gang, burde det vel tenkes at det også er viktig i dag. Det er jo det de fleste andre steder i landet. Drag har også i årtier argumentert med at ikke all ny utvikling burde skje kun i kommunesentret i gamle Tysfjord, men fordeles utover hele kommunen slik at det gagner flest mulig best. Hvorfor tenker ikke politikerne slik lengre nå når en helt ny storkommune skal bygges opp? Jeg snakket med vår forrige ordfører for noen år siden om utvikling og utbygging i Hamarøy. Han sa den gang at hans og resten av politikernes jobb var å jobbe for en så positiv utvikling som mulig i HELE Hamarøy, ikke bare deler av kommunen. Er den tid forbi? Er det nå stormåsepolitikk som gjelder hvor den som roper høyest «ska ha ska ha» skal få gjennomslag for utvikling? Skal ingen andre steder i Hamarøy en gang være gode nok til å kunne foreslås som mulige løsninger?

En annen faktor som bør tenkes på når det kommer til kommuneutvikling er egnet ledig areal. Det ligger i dag sykehus i Stokmarknes og i Gravdal, ikke på Leknes eller i Svolvær selv om dette er de mest befolkede plassene. Der er det kun mindre avdelinger. Sykehusene ble bygget der fordi det ligger mer sentralt regionsmessig og fordi det var stort nok egnet areal til så store prosjekter på akkurat disse plassene. Også med tanke på framtidige utbygginger. I Ulvsvåg har vi ikke bare god plass, men med tanke på at det i disse tider ferdigstilles planer for hvor nye E6 skal ligge, er det også en unik mulighet for politikerne til å kunne planlegge en best mulig beliggenhet av ett nytt helsehus, nytt sykehjem eller andre store prosjekter som kanskje kommer i framtiden i samarbeid med andre store aktører. Det kan være god økonomi i å planlegge sammen med andre, på et tidlig stadium. I tillegg ligger Ulvsvåg også i høyeste grad sentralt i kommunen. Og da Hamarøy i skrivende stund er en hel del mindre befolket enn Lofoten og Vesterålen, er det vel kanskje ikke så aktuelt å ha ett «stort» helsehus ett sted og mindre avdelinger andre steder, som også har vært ett forslag fra enkelte politikere. Noe som gjør det enda viktigere å tenke nøye gjennom hvor man legger så viktige instanser som helsehus.

Jeg skjønner at det sikkert vil komme reaksjoner fra både Oppeid og Drag når en innbygger i Ulvsvåg våger å mene at det finnes andre løsninger enn dem, for så i tillegg å være freidig nok til å foreslå Ulvsvåg! Men jeg er nok ikke alene om å mene at det fins andre og kanskje bedre alternativer enn Oppeid og Drag. Bare det at noen allerede mener at byggingen av nytt helsehus ett sted vil få ett annet tettsted til å føle seg som en taper, som AN sier i sin leder, er jo argument nok til å innse at det her må gjøres kompromisser. Uvennskap og dårlig stemning høres ikke ut som den mest ideelle måten å starte en ny storkommune på. Utvikling bør på ingen måte være negativ. Hamarøy må sees på som en hel kommune når det kommer til dette og framtidige prosjekter. Avgjørelsene som tas må gjøres med alle Hamarøys innbygger i tankene, ikke bare de som bor på de største tettstedene!

Avslutningsvis vil jeg igjen si at som innbygger i Ulvsvåg så kommer nok jeg bedre ut av det enn de fleste uansett hvor i Hamarøy nye prosjekter blir bygget, da vi ligger i midten og derfor er «nært» det meste. Det gjør kanskje Ulvsvåg til ett av det beste stedene å bo, kanskje også for noen av dere som ikke bor her i dag. Vi har plass til flere. Så håper jeg at også flere tettsteder i kommunen tar opp lignende kamper i framtiden slik at man kommer fram til de beste løsningene for alle i Hamarøy, og ikke bare noen av oss. Det er altså til syvende og sist ikke så nøye for meg som ulvsvågværing hvor nye prosjekter legges, men alle alternativer bør vurderes på forhånd. Jeg håper på nytt helsehus, nytt sykehjem og mange andre store nye utbygginger i framtiden, uansett hvor de måtte legges. All utvikling er god utvikling. Noe jeg håper blir innstillingen til alle politikerne våre uavhengig av hvilket postnummer de måtte tilhøre. Også håper jeg at «kranglingen» mellom Oppeid og Drag ikke gjør slik at all utvikling stopper og ingenting blir bygget.

Kommentarer til denne saken