Folk opplever stadig høyere drivstoffpriser, dyrere varer og fare for store renteøkninger. Det går på lommeboka løs for de fleste. Reduksjoner i fergeprisene fra både Solberg-regjeringen og Støre-regjeringen er for lengst spist opp av andre, langt større utgifter. I stedet for å ta tak i disse store utfordringene for folks privatøkonomi, spør regjeringspartiet Senterpartiet meg i et leserinnlegg i denne avis om jeg som representant for Høyre ikke vil juble for gratis ferge på enkelte strekninger.

Og svaret er enkelt: Jeg gleder meg over hver eneste samferdselskrone som kommer Nordland til gode. Intensjonen med gratis ferge for strekninger med under 100 000 passasjerer i året, er god. Samtidig virker denne ordningen særdeles lite gjennomtenkt på forhånd, med et vilkårlig innslagspunkt og en rekke uforutsette konsekvenser.

Øyværinger og bedrifter ringer meg og påpeker at det er gratis ferge i nabokommunen men ikke i deres kommune. Det gir konkurransefortrinn både for boforhold og lokale bedrifter, avhengig av hvor mange som tar den lokale ferga på et år akkurat der du bor.

Både Høyre og min holdning er at fergeprisene, og ikke minst hurtigbåtprisene, må ned. Dette har Høyre på fylkestinget kjempet for i mange år, men blitt nedstemt av AP og SP som har flertall der. Solberg-regjeringen satt ned fergeprisene i flere omganger. I Høyre vil vi altså ha langt rimeligere billetter, men ikke helt gratis ferger ut fra et vilkårlig kriterie i form av passasjerantall. En prosentvis reduksjon av billettprisene for alle strekningene slik Høyre har foreslått, ville ikke forskjellsbehandle mellom innbyggerne, slik den innførte ordningen til AP/SP-regjeringen nå gjør.

Solberg-regjeringen gjennomførte en rekordsterk satsing på samferdsel i Nordland. Det er god distriktspolitikk, og det gjenstår for Støre-regjeringen å bevise at de vil videreføre den kraftfulle satsingen på veier, fiskerihavner, og et bedre flytilbud. Hittil har vi sett at E6 nord for Fauske er satt på vent.

Samtidig er nok ikke fergepriser og samferdsel det eneste folk er opptatt av nå. Med Høyre i regjering satt en vanlig familie igjen med 14 000 kroner mer å rutte med på grunn av skattelette. Nå er det tøffe tider for de «vanlige folkene» som fikk så vidløftige løfter før valget.

Meningsmålingene tyder på at SP ikke har gode svar på folks hverdagsutfordringer. Jeg svarer gjerne på hva som er Høyres politikk på ferger, men jeg vil råde regjeringspartiene til bruke energien på å løse de store utfordringene som vanlige folk strever med. Og videreføre de store samferdselsplanene som Solberg-regjeringen var godt i gang med.