Nylig har våre politikere måttet unnskylde seg og «legge seg flate» intet mindre enn 7 ganger på Dagsnytt 18. Jeg undres om de overdrevne uttalelsene om å legge seg flat er et forsøk på å bli så aerodynamisk som mulig, for la dette blåse rett over og forbi dem. Jeg inviterer dem i så fall til å grave dypt ned i sjela og finne skamvettet.

Fordi: Nei, dette er ikke greit.

Er du voksen og inviterer 7 venner til fest med 40 (?) øl, 1 flaske brennevin og en pappdunk rødvin, var det i alle fall ingen tilfeldig sammenkomst på under 45 minutter. Ikke at de har hevdet det. Nei, de har lagt seg flate. Og det er tross alt kun en «svært uheldig hendelse» som man kan være «ekstra skuffet» over. Og alle har jo allerede godtatt unnskyldningene.

Men la oss ha litt perspektiv. Er du folkevalgt og leier hotellrom og organiserer after-møte fest midt i en pandemi når Norge er på full galopp inn i en tredje smittebølge og sliter samtidig med den høyeste arbeidsledigheten siden andre verdenskrig, kan man undres hva slags perspektiver som råder.

Dette er ikke greit fordi det er tøft for oss alle og for noen er det spesielt utfordrende. Det er folk rundt oss som har måttet gå igjennom dødsfall i nærmeste familie, for så å engste seg over hvor mange familiemedlemmer som får lov å ta farvel. Hvor mange som får synge de siste salmene for deres kjære. Hvor mange som får følge deres døde til graven.

Det er folk rundt oss som holder pusten på grunn av smerte eller alvorlig sykdom i familien eller vennekrets og som håper at bare sykehuset får holde på med behandling og operasjoner en stund til. At ikke Nordlandssykehuset – som Vestfoldsykehuset – også skal måtte utsette operasjoner grunnet smittepress og innleggelser. At ikke deres nære også skal måtte få sin nødvendige behandling utsatt og smertene forlenget.

Det er folk rundt oss som har sett sin skolegang med de viktigste sosiale ungdomsårene følge med såpevannet ned i sluken fordi nettskole er faktisk ikke så enkelt når du går på ungdomsskolen eller i videregående. Det er ikke kun karakterene som er avgjørende for om elevene har det bra. Og for noen går det verre enn for andre.

Det er folk rundt oss som går på jobb hver dag og er bekymret for egen helse, for å dra smitte med seg hjem og som vil skjerme sine så godt de kan. Men de tar på seg jobbtøyet og stiller opp for meg og deg og holder samfunnshjulene i gang på skolene, på sykehjemmene, i den offentlige transporten og mer.

Det er folk rundt oss som ble permittert i fjor og som fortsatt venter på å bli oppringt og kalt tilbake til arbeidsplassen. Hvor hver dag sliter på personlig økonomi, familieliv og mental helse.

Og, det er folk rundt oss som sliter med en ensomhet grunnet koronarestriksjonene som man skulle ønske at ingen skulle måtte oppleve.

Så: Nei, dette er ikke greit.

Det er ikke greit fordi er du politiker og sitter i en ledende posisjon, forventer jeg at du har smittevernet så langt fremme i pannebrasken at du ikke har tatt på ansiktet ditt siden 12. mars, 2020. Jeg forventer at dersom du er politiker og har innflytelse på eller kontakt med dem som bestemmer hvordan vårt samfunn skal skjermes og komme oss igjennom denne pandemien, er du så oppdatert på de lokale smitteverntiltakene at du kan ramse dem opp som femteklassinger kan gangetabellen. Og jeg forventer i alle fall at dersom du er politiker og din partileder hadde hevdet i nasjonal media at «Det hadde vært mindre smitte dersom ditt parti hadde ledet landet», så hadde du i alle fall tatt deg bryet til å lede an som eksempel.

For all del. Det er fint at de har unnskyldt seg. Og det er fint at partiene har akseptert disse unnskyldningene. Alle kan tabbe seg ut. Det må man akseptere. Det er ikke nødvendig å gjøre det verre enn det er.

Men det er heller ikke grunn til å gjøre det bedre enn det er. Dette er ikke en «svært uheldig hendelse». Dette er et hårreisende eksempel på dårlig lederskap og dømmekraft. Det blir vanskeligere å forsvare og rettferdiggjøre de nødvendige og strenge tiltakene som går utover de aller fleste og spesielt de som har det aller verst, når slike ting skjer blant våre politiske ledere. Hvor ikke en eneste en av de 8 på hotellfesten tilsynelatende tenkte på noen tidspunkt at dette var kanskje dumt. Eller kanskje til og med ikke lov.

Jeg foreslår at de ikke legger seg flat, men heller graver dypt. Finner de ikke skamvettet, så finner de i alle fall bakkekontakt.